Քիչ մարդիկ են լուսանկարչության մեջ ավելի շատ բան արել կանանց համար, քան Գերտրուդ Կեսեբիերը (1852 – 1934): Գերտրուդը վաղ լուսանկարչության ճանաչված վարպետ էր, որը լուսանկարել է կանանց, մայրության, հնդկացիների կադրեր: Իր լուսանկարները հաճախ սիմվոլիստական են:

Գերտրուդ Կեսեբիերի տաղանդը, ճանաչումն ու լուսանկարչությունը՝ որպես կանանց համար լավ կարիերային ընտրություն ներկայացնելը լուսանկարչության ոլորտի դռները բացել են բազմաթիվ կին լուսանկարիչների համար:

 •
• 
 Սեղմել՝ ցույց տալու համար


 •
• 
 Սեղմել՝ ցույց տալու համար


 •
• 
 Սեղմել՝ ցույց տալու համար


 •
• 
 Սեղմել՝ ցույց տալու համար


 •
• 
 Սեղմել՝ ցույց տալու համար


 •
• 
 Սեղմել՝ ցույց տալու համար


 •
• 
 Սեղմել՝ ցույց տալու համար


 •
• 
 Սեղմել՝ ցույց տալու համար


 •
• 
 Սեղմել՝ ցույց տալու համար


 •
• 
 Սեղմել՝ ցույց տալու համար