ԱՆՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵ՞ՐՎերատրամաչափում: Կլինեն բարդ հատկանիշներ, կլինեն սքանչելի էլ: Ինչպե՞ս դուք կզգաք ձեզ, եթե հանկարծակի ավելի պայծառացած դառնաք, ստանաք ավելի շատ տեղեկություններ: Ձեզ կթվա, թե ավելի եք մոտեցել Աստծոն՝ բայց նաև ցրտառություն եք կպցրել: (Քրայոնը ժպտում է:) Երբեմն դուք կսայթաքեք, բայց նաև կծիծաղեք դրա վրա: Այդպիսին է կենսաբանության կառուցվածքը: Փոփոխությունները որոշ ժամանակ կտևեն: Ամիսներ, կարող է և ավելի:

Բախվելով վերատրամաչափման խնդիրների և անհարմարությունների հետ, գիտեցեք, թե ինչու են նրանք ծագում: Եվ զուգընթացաբար ուրախացեք նրան, ինչ տեղի է ունենում ձեր ներսում, ինչը լիքն է կարեկցանքով և ձեր կյանքը դեպի լավն է փոխում: Ամեն ինչ կսկսի կանոնավորվել: