Պարապում եմ նկարչություն - գծանկար, գունանկար, կոմպոզիցիա:

գծանկար, գունանկար, կոմպոզիցիա, բատիկ, մետաքս,
ջրաներկ, ակրիլ