Ով կարող է օգնել? Պետք է Աբովյանի արտադրության 12/220վ ինվերտորի սխեման KT227-ի կամ TK235-ի վրա հավաքված