մարդու երևակայությունը ինչեր ասես, որ չի ստեղծի...

www.sandfantasy.com