Տրված է ուղղանկյուն, որի կողմերը արտահայտված են բնական թվերով: Այն պետք է բաժանել մինիմալ քանակությամբ քառակուսիների:Մեզանից պահանջվում է գտնել ստացված քառակուսիների քանակը:Մշակել ալգորիթմ և C++ գրել ծրագիր: