Այո, ես ևս տպավորություն ունեմ, որ մտածված արեց - ուզում էր ծայրահեղությամբ հնարավորինս մեծ բում անել...