Պարզվեց էս խնդիրը opera բռոուզեռնա անում բայց սեթինգից ինչքան էլ շոռթքաթերը անջատում եմ խնդիրը չի լուծվում, opera փակում եմ, սկսումա աշխատել, կարողա իմանաք ոնց կարող եմ դզել: Երևումա պետքա հրաժարվեմ opera-ից: