¿քանի եղանակով դուք կարող եք ստանալ 2010թիվը, հավելելով հաջորդական ամբողջ թվեր? գրել լուծումը. (ներառվում են բացասական թվեր, դրական եւ զրո).