Երեխեք շտապ պետքա կուրսային աշխատանք «Էլեկտրոնային մամուլի քաղաքական նորությունները» վերնագրով
Կամ գրականություն «Էլեկտրոնային մամուլ»-ի մասին
Նախորոք շնորհակալություն