User Tag List

Ցույց են տրվում 1 համարից մինչև 2 համարի արդյունքները՝ ընդհանուր 2 հատից

Թեմա: Հայկական տոմար

 1. #1
  Պատվավոր անդամ Մեղապարտ-ի ավատար
  Գրանցման ամսաթիվ
  23.07.2008
  Գրառումներ
  1,291
  Բլոգի գրառումներ
  15
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Հայկական տոմար

  4500- ամյա տոմարի պատմության շուրջ
  Արարված աշխարհի կառավարումը և զարգացումը ուղեկցվում էր նոր աշխարհնե րի(մեր լեզվամտածողության մեջ, աշխարհը նույնացվում է երկրի հետ) և աշխար հակարգի հիմնադրումով:Ըստ ավանդապատումների աշխարհի կառավարումը բա ժանվում է երկու մասի, մինչև ջրհեղեղ և ջրհեղեղից հետո: Սա այն հիմնական սռնին է, որը հիմք հանդիսացավ տոմարը ստեղծելու համար:Հետագայում յուրա քանչյուր էթնոս ստեղծեց իր տոմարը, որով հայտարարվում էր նոր աշխարհի ստղծման գաղափարը, կենտրոնում նկատի ունենալով իրեն:
  Հնդեվրոպական աշխարհաշինական առաջին տոմարի մասին խոսում են Շումեր ները, որոնք համաշխարհային ժամանակագրության սկիզբը կապում էին ջրհեղե ղի հետ և ըստ շումերների՝ ջրհեղեղը տեղի էր ունեցել 18000 տարի առաջ:
  Հաջորդ ժամանակագությունը առաջարկել են Ալեքսանդրիայի ժամանակագիր ները, նրանք գտնում էին, որ աշխարհը ստեծվել է մ.թ. առաջ 5493 թվականի մայիսի 25-ին:Հրեաները կարծում էին,որ արարումը տեղի է ունեցել մ.թ.առաջ 3761 թվականին: Հռոմեացիք՝ իրենց տոմարը սկսում էին Հռոմի հիմնադրման տարվանից՝ մ.թ.առաջ 753 թվականից:
  Ելնելով կոնկրետ գաղափարական և տերունական խնդիրներից, մ.թ.առաջ 45–ին Հռոմի կայսեր Հուլիոս Կեսարը, որը արդեն հանդես էր գալիս որպես «Պանտիֆիկ Մաքսիմուս» դրեց շրջանառության մեջ տոմարի նոր հաշվարկի եղանակ: Տարին սկսվում է Հունվարի 1-ին, այս տոմարը 325 թվականին ճանաչվեց Բյուզանդիայում և տարածվեց ողջ քրիստոնեական աշխարհով մեկ:Հաջորդ տոմարական բարեփո խումները տեղի ունեցան Գրիգոր XIII-րդ պապի ժամանակ: 1582 թվականի հոկ տեմբերի 4-ին Գրիգոր XIII-րդ պապի տոմարը դրվեց գործառության մեջ, այն լրացրեց մ.թ.առաջ 45–ից մինչև XVI-րդ դարի վերջը ընկած ժամանակաշրջանում առաջացած 10 օրվա պակասը(տարբերությունը):
  Դավանաբանական և ավանդաբանական դաշտի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ նախաջրհեղեղյան և հետջրհեղեղյան տոմարային դաշտերը, ինչպես նաև մեզ հայտնի բոլոր հզոր և առաջին աստվածները ծագումնաբանորեն կապ ված են մեկ գաղափարախոսական և Արարչական երևույթի հետ, որի ակունքները՝ ըստ Աստվածաշնչի գտնվում են հայկական տարածաշրջանում: Հայկական տարա ծաշրջանի նկատմամբ նման ընդգծված մոտեցումը պատահական երևույթ չէ, սա խոսում է այն մասին, որ հստակ կապ կա նախաջրհեղեղյան և հետ ջրհեղեղյան հավատանքի դաշտերի միջև, այս հավատանքի կապն է,որ վավերացված է Աստը վածաշնչում և ջրհեղեղից փրկվածները ապաստան են գտնում Արարատյան աշ խարհում:Համաձայն ավանդապատումների՝ ջրհեղեղից հետո նոր երկիրը (աշ խարհը) հիմնավորվում է Նոյի կողմից, Արարատյան աշխարհում՝ այսինքն հետ ջրհեղեղյան ավանդապատման համաձայն, տոմարական հաշվարկի առաջին հիմ նադրման վայրը կարող էր հանդիսանալ Արարատյան աշխարհը, իսկ առաջին հիմնադիրը՝ Նոյը:
  Կատարենք կարևոր շեշտադրում, Հին Կտակարանի մեջ զետեղված են մի քանի հնագույն ավանդապատումներ, որոնցից մեկը խորհրդանշական, բաբելոնյան աշ տարակաշինության պատմությունն է: Ըստ Հին Կտակարանի՝ Նոյից հետո աշխար հակարգի ձևափոխման հաջորդ փորձերը տեղի են ունենում Բաբելոնյան աշտա րակաշինության ժամանակ: «Հայկ և Բել» դյուցազներգությունը, որպես հայկական էթնոսի առաջին ավանդապատում, մեկ հատուկ առանձնահատկություն ունի, հայ կական առասպելի դեպքերի զարգացումները կոնկրետ կապված են և համահունչ են Հին կտակարանի «Բաբելոնյան աշտարակաշինության» ավանդապատման հետ:Հայկական «Հայկ և Բել» ավանդապատման մեջ հակամարտող կողմը՝ աստվա ծաշնչյան, եգիպտական, հնդկական ավանդապատումների հերոս՝Բել աստվածն էր, որը տարածաշրջանում ավելի հայտնի էր Նիմրոդ անուններով:
  Ղ. Ալիշանը նշում է, որ մեր Վանական վարդապետը Հայոց Աղվանքի Վահրամ իշ խանի բերանով հարցնում է թե «կռապաշտության ծագումից հետո քանի՞ տարով յետեւ Հայք ի կռապաշտութիւն մտին», և պատասխանում է. «Հարյուր»: Իսկ կռա պաշտությունը ե՞րբ մտավ աշխարհ: Վարդանը նախորդում իմացրեց, թե նախ Բելը մտցրեց կռապաշտությունը` իր պատկերը պաշտել տալ ուզելով: Ոմանք էլ Սեմի ցեղից Աբրահամի հորը կամ պապին են համարում դրա պատճառը»:
  Այս հետաքրքիր մեկնաբանությունը մեզ հնարավորություն է տալիս առաջինը հասկանալու, թե ինչ էր տեղի ունենում հավատանքի դաշտում համապատաս խանաբար «Հայկ և Բել» հակամարտությունից առաջ ,(որը, ըստ մեր կարծիքի տեղի է ունեցել մ.թ. առաջ 3700-ից 3500 թվականները ընկած ժամանակաշրջանում) և երկրորդ՝ ինչ էր տեղի ունենում այդ դեպքերից 1500 տարի հետո հավատանքի դաշտում երբ 79 ամյա Աբրահամը ծավալեց իր գործունեությունը:
  Բերված նյութերը հաստատում են վարկածը այն մասին,որ աստվածային ճըշմա րիտ հավատքը և տոմարը ավելի վաղ ժամանակներից էր հայտնի մարդկությանը, իսկ նրա կրելու և ներկայացնելու իրավունքը տրված էր Հաբեթականներին, որի ներկայացուցիչը Հայկ նահապետն էր: Այսինքն «Հայկ և Բել» հակամարտության բուն խնդիրներից մեկը կարող էր հանդիսանալ նաև Սրբազան Անշարժ Տոմարի ներկայացնելու իրավունքը:Ըստ «Հայկ և Բել» ավանդապատման բաբելոնյան աշ տարակաշինության ժամանակ առաջացած հակամարտության ավարտը, կարելի է համարել բաբելոնյան դեպքերի հրահրող Բելի անփառունակ վախճանը: Հայկա կան առասպելը ասում է, որ Հայկի և Բելի հակամարտության ավարտը մեծ իրա դարձություն էր հայկական էթնոսի, ինչպես նաև ողջ աշխարհի համար:
  «Բաբելոնյան աշտարակաշինության»,«Հայկ և Բել» դյուցազնամարտի, «Նոր աշ խարհի հիմնադրման»,«աշխարհի կառավարման» ավանդաբանական փաստերը արձանագրվել են տարածաշրջանի հնագույն էթնոսների ավանդապատումների մեջ, տարածաշրջանի հնագույն՝ եգիպտական, շումերական, աքքադական, հուրրի ական, հեթթական, էլամական և ասորա-բաբելոնական գրավոր աղբյուրները պահ պանել են աշխարհաստեղծմանը վերաբերվող տարբեր պատմություններ, որոնց մեջ ավանդաբար աշխարհը արարվում է և հետո հանձնվում է կառավարման:
  «Աշխարհաստեղծ» գաղափարական հակամարտության մասին պատմում է՝
  1)Եգիպտացիների «Սեթ և Խոր» ավանդապատումը:
  2)Աքքադի «Գիլգամաշի » ավանդապատումը:
  3)Շումերի «Նիբուրու և Տիամատ», «Էնլիլ և Էնկի» ավանդապատումները:
  4)Հնդկակական ավանդապատումներում Կրիշնայի և Բրահմայի «Աշխարհա ստեղծ» ավանդապատումները:
  5)Ասորական «Ահուրի» ավանդապաումը:
  6)Եվրոպական «Ասերի և Վաների» ավանդապատումը:
  7) Հուրրի-հեթական «Աշխարհաստեղծ» աստվածների չորս սերունդների ավան դապատումները :
  Նշած ավանդապատումներում «Աշխարհի արարում» բառակապակցությունը ունի երկու մեկնաբանություն՝ «Արարչական-Աստվածային » և «մարդկային»: Այն, ինչ կատարվել էր «Հայկ և Բել» կամ բաբելոնյան հակամարտության ժամանակ, իր ձևակերպմամբ համապատասխանում էր «Արևապաշտական Աշխարհի մարդ կային արարմանը»:
  Հայկական առաջին ավանդապատման հիմքերից մեկը հանդիսանում է մարդու կողմից «Աշխարհի արարման» խնդիրը, որտեղ «Աշխարհի արարում» բառակա պակցությունը շատ պայմանական է և Բելի դեմ տարած հաղթանակը կարող ենք համարել «Արևապաշտական Աշխարհի մարդկային արարման» սկիզբ ,իսկ մեզ համար նաև հայկազյան թվականության սկիզբ ՝«աշխարհի սկիզբը»:
  Հայ իրականության մեջ առաջին անգամ Ղ.Ալիշանը օգտագործելով իր ձեռքի տակ եղած հնարավոր տեղեկությունները, կարողացել է սեփական հաշվարկի միջոցով դուրս բերել «Հայկի և Բելի» ճակատամարտի՝ «Աշխարհի արարման» պայմանա կան տարեթիվը: Հարկավոր է շեշտել, որ Ղ. Ալիշանի հաշվարկը ամբողջական չէ, ոչ թե այն պատճառով, որ նա սխալ է կատարել, այլ այն պատճառով, որ այն ժա մանակ դեռ հին աշխարհի տոմարները բացահայտված չէին:Ելնելով հին տոմար ներին վերաբերվող վերջին 100 տարվա ընթացքում կատարված բացահայտում ներից և այդ տեղեկությունների հիման վրա կատարած մեր համեմատություն ներից, կարելի է ասել, որ Ղ.Ալիշանի կազմած հայկական տոմարը ամբողջական չէ:
  150 տարի առաջ Ղ.Ալիշանի ուսումնասիրությունները կատարված էին հետևյալ տրամաբանությամբ, ըստ ավանդապատումների «Հայկեան առաջին շրջանը» ավ արտվում է մ.թ.առաջ 428 թվականին,«Հայկեան շրջանը» հավասար է 1460 տարվա, որը համարժեք է արեգակի մեկ ամբողջ շրջանին:
  Հաշվարկների նախնական արդյունքում Ղ.Ալիշանը ստացավ 1888 տարեթիվը, ինչ պես նկատել էր Ղ.Ալիշանը 1888 թվականին, տեղի չէր ունեցել այնպիսի իրադար ձություն , որը հիշվում էր տարածաշրջանի ավանդապատումների մեջ: Լրացուցիչ վերահաշվարկ անելուց հետո, Ղ. Ալիշանը ստանում է 2492 թվականը և ենթադը րում է, որ այս թվականը կարող է լինել «Հայկի և Բելի» դյուցազնամարտի տարե թիվը: Չունենալով որևէ լրացուցիչ աղբյուր ,(մենք իրավունք չունենք հաշվի չառնել այս հանգամանքը), իր հետազոտությունների արդյունքները ստուգելու համար Ղ.Ալիշանը տրամաբանորեն կանգ է առնում 2492 թվականի վրա և ընդունում է այն, որպես ճակատամարտի տարեթիվ: Որպես ուսումնասիրող, Ղ.Ալիշանը իր կողմից դուրս բերված թվականը չէր կարող համարել ավարտուն և վերջնական, լրացուցիչ ստուգման աղբյուրի բացակայության պատճառով:
  Հայկական տոմարը, որը օգտվում էր արևային տարեցույցից, ըստ Ղ.Ալիշանի սկսվում է մ.թ.առաջ 2492 թվականին կամ կլորացված 2500 թվականին: Առաջ անց նելով ասենք, որ ընդունելով Ղ.Ալիշանի տոմարը, որպես հիմք տեսնում ենք, որ մեր և մյուս տոմարների միջև տարբերությունը միջին հաշվով կազմում է 1000 տարի, որը շատ մեծ է և այս տարբերությունը պետք է ունենա իր բացատրությունը:
  Մեր բարձրացված հարցի պատսախանը վաղուց հայտնի է, այն գտնվում է վերջին 100 տարվա ընթացքում կատարված բացահայտումներում, իսկ վերջին 100 տարվա ընթացքում ավանդաբանական ժամանակագրության մեջ կատարված բացահայ տումները մեր ժամանակակից հայ պատմագիրների կողմից անտեսված են:
  Բերենք այն տեղեկությունները,որոնք հայտնաբերվել են վերջին 100 տարվա ընթացքում տոմարագիտության մեջ և կապված են եվրասիական տոմարների, ինչպես նաև առնչվում են քննարկվող նյութի հետ: Նկատի ունենանք, որ հնդեվ րոպական բոլոր տոմարների սկիզբը համարվում է հակամարտող երկու կողմերի դավանաբանական և գաղափարական պայքարի ավարտը:
  1)Ըստ Ալեքսանդրիայի տոմարի աշխարհի արարման սկիզբը 5493 թվականի մաիսի 25-ին է:
  2)Ըստ եգիպտական ավանդապատումների՝ մ.թ.առաջ 2782 թվականին, աշխարհի արարման պահից անցել էր 482 տարի, այսինքն՝ ըստ եգիպտական արեգակնային տարեցույցի՝ «Աշխարհի արարման» սկիզբը համապատասխանում է մ.թ. առաջ 3264 թվականին:
  3)Ըստ աքքադական լուսնային տարեցույցի՝ «Աշխարհի արարման» սկիզբը համա պատասխանում է մ.թ. առաջ 4322 թվականին:
  4)Ըստ հրեաների լուսնային տարեցույցի՝ «Աշխարհի արարման» սկիզբը համապա տասխանում է մ.թ. առաջ 3761թվականին:
  5)Ըստ ասորական ավանդապատումների՝«Աշխարհի արարման» սկիզբը համա պատասխանում է մ.թ. առաջ 3500 թվականին:
  Խուսափելու համար ավելորդ հարցադրումներից, այստեղ տանք որոշակի պարզա բանում ,ասորական տոմարը ունի երկու մոտեցում պատմական և մերօրյա:
  Պատմական, ասելով հասկանում ենք դիցաբանական արարման սկիզբը, որը համապատասխանում է մ.թ.առաջ 3500 թվականին:
  (շարունակելի)
  Եթե գլուխ չունես, չի էլ ցավի

 2. Գրառմանը 2 հոգի շնորհակալություն են հայտնել.

  Loki (13.08.2009), Լեռնցի (05.09.2009)

 3. #2
  Պատվավոր անդամ Մեղապարտ-ի ավատար
  Գրանցման ամսաթիվ
  23.07.2008
  Գրառումներ
  1,291
  Բլոգի գրառումներ
  15
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Հայկական տոմար

  Երկրորդ՝ մերօրյա տոմարի հիմքը հանդիսացել է 1947 թվականին ամերկյան հնեա բան Ռ. Բրեյդվուդի կողմից Իրաքի տարածքում ուսումնասիրություններ կատա րելու ժամանակ հայտնաբերված առարկաների տարիքը, նրանք պատկանում էին մ.թ.առաջ 4750 թվականին: Այս թվականը ասորիների կողմից ընդունվեց որպես այսօրյա իրենց տոմարի հիմք, որի արդյունքում նրանց տոմարը հավասար է 6758 տարվա :
  6)Ըստ հնդկական ավանդապատումների՝«Աշխարհի արարման» սկիզբը համա պատասխանում է մ.թ. առաջ 3768 թվականին:Ամփոփելով դիցաբանական, ինչպես նաև արևային և լուսնային տարեցույցների աշխարհի արարման հետ կապված հա մեմատությունները, կարող ենք ասել հետևյալը ՝
  1) Ըստ հնդկական ավանդապատումների՝«Աշխարհն արարվել» է
  մ.թ. առաջ 3768 թվականին կամ 2,58 արևային ցիկլ:
  2) Ըստ ասորական տարեցույցի՝ «Աշխարհն արարվել» է
  մ.թ. առաջ 3500 թվականին կամ 2,40 արևային ցիկլ:
  3) Ըստ եգիպտական արևային տարեցույցի՝ «Աշխարհն արարվել» է
  մ.թ. առաջ 3264 թվականին կամ 2,24 արեգակնային ցիկլ:
  4) Ըստ աքքադական տարեցույցի՝ «Աշխարհն արարվել» է
  մ.թ. առաջ 4322 թվականին կամ 2,24 լուսնային ցիկլ:
  5) Ըստ հրեական լուսնային տարեցույցի՝ «Աշխարհն արարվել» է
  մ.թ. առաջ 3761 թվականին կամ 2,43 լուսնային ցիկլ:
  Բերված տոմարական հինգ օրինակներում աշխարհի արարման սկզբին վերաբեր վող հաշվարկը կատարվել է արևային և լուսնայի տարեցույցների օգնությամբ: Նկատի ունենանք մի կարևոր իրողություն, արեգակնային տարեցույցի մեկ լրիվ պտույտը հավասար է 1460 տարվա: Լուսնային տարեցույցի մեկ լրիվ պտույտը հավասար է 1930 տարվա, որը արևային ցիկլից ավել է 470 տարով, կամ համապա տասխանաբար 24%-ով, լուսնային օրացույցը հավասար է 13 ամսվա , արեգակ նային օրացույցը՝12 :
  Համեմատենք երկու տարեցույցների արդյունքները առանձին և իրար հետ :
  1) Եգիպտական,ասորական և հնդկական հաշվարկի համար ելակետ է հա մարվել արևային տարեցույցը:Ըստ արևային տարեցույցի՝ «Աշխարհը արար վել է » մ.թ. առաջ 3768 –ից մինչև մ.թ. առաջ 3264 թվականը ընկած ժամանա կաշրջանում :
  2) Աքքադական և Հրեական հաշվարկի համար ելակետ է համարվել լուսնային տարեցույցը: Ըստ լուսնային տարեցույցի՝«Աշխարհը արարվել է» համապա տասխանաբար մ.թ. առաջ 4322–ին և 3761 թվականին:
  Արևային տոմարների ներքին նվազագույն շեղվածությունը իրար նկատմամբ կազ մում է 268 արևային տարի:
  Լուսնային տոմարների ներքին առավելագույն շեղվածությունը իրար նկատմամբ կազմում է 561 լուսնային տարի կամ 426 արևային տարի:
  Ինչպես տեսնում ենք, տոմարների հաշվարկը երկու համակարգերի միջոցով (ներ առյալ արևային և լուսնային տարեցույցի տարբերությունը՝ ինչպես նաև արեւային և լուսնային տարեցույցների իրար նկատմամաբ ունեցած շեղումները) մատնա նշում են «աշխարհի արարման» տվյալները որոշակի շեղումներով, որոնք պայմա նականորեն կարելի է համարել ընդունելի: Հայկական տոմարի հետ կապված հաշ վարկի մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելուց առաջ մենք ունենք հետ ևյալ պատկերը՝
  1) Տարածաշրջանի«աշխարհաշինական» ավանդապատումներից՝«Հայկի և Բե լի» առասպելը շարունակում է Աստվածաշնչյան ավանդույթները և առաս պելի եզրափակող դեպքերը տեղի են ունեում հայոց աշխարհում, որը և կոչ վել է «աշխարհի արարում»:
  2) Հին աշխարհի հնագույն էթնոսներից հինգը, իրենց ավանդապատուների մեջ արձանագրել են մի իրադարձություն, որը իր նշանակությամբ հավա սար էր «աշխարհաշինությանը»,որը տեղի է ունեցել մ.թ. առաջ 3768 –ից մինչև մ.թ. առաջ 3264 թվականը ընկած ժամանակաշրջանում:
  ա) Ըստ արևային տարեցույցի՝ «Աշխարհի բաժանումը» տեղի է ունեցել մ.թ.
  առաջ 3768 –ին :
  բ) «Աշխարհի բաժանման» փաստը արձանագրվել է մ.թ.առաջ 3500 թվակա
  նին ասորական տոմարի միջոցով :
  գ) Արևային տոմարը, որպես հաշվարկային միավոր եգիպտոսում սկսել է օգ
  տագործվել 3264 թվականից:
  3) Հայկական տոմարի հիմքում նույնպես ընկած է «աշխարհաշինական» գա
  ղափարախոսությունը: Հինգ էթնոսների «աշխարհաշինական» ավանդական
  տոմարների ցիկլների համեմատությամբ Ղ.Ալիշանի հայկական տոմարը
  հավասար է 1,70 ցիկլի կամ 2492 տարվա:
  ա) Հնդկական արևային տոմարների նկատմամբ ընդհանուր շեղումը կազ
  մում է 0,88 ցիկլ կամ 1276 տարի:
  բ)Ասորական արևային տոմարների նկատմամբ ընդհանուր շեղումը կազ
  մում է 0,69 ցիկլ կամ 1008 տարի:
  գ)Եգիպտական արևային տոմարների նկատմամբ ընդհանուր շեղումը կազ
  մում է 0,53 ցիկլ կամ 772 տարի:
  4) Զուգահեռ համեմատությունները թույլ են տալիս կատարել հետևյալ եզրա
  կացությունը, վերը նշված տոմարները և նրաց ցիկլները որոշակի շեղում
  ներ ունեն և պայմանականորեն կարելի է համարել,որ նրանք համահունչ
  են իրար հետ:
  5) Ի պատիվ Աստվաշնչի՝ Նոյի հինգերրորդ սերունդ՝ Հայկի տարած հաղթա
  նակը, մ.թ. առաջ 3768-ից մինչև 3500 թվականը ընկած ժամանակաշրջանը՝
  համայն հին աշխարհը ճանաչեց նոր սկիզբ, այն հաստատվեց բոլոր հնա
  գույն էթնոսների կողմից և դարձավ այդ էթնոսների տոմարների հիմքը:
  6) Հայ ժողովրդի պատմական հիշողությունը կարողացել է պահպանել նաև
  «աշխարհի արարման» օրը: Հայկի տարած հաղթանակից հետո, նոր տարվա՝
  «նավասարդի» հետ կապված ծիսական տոնակատարությունները և արարո
  ղությունները տեղափոխվեցին և սկսվեցին նշվել պետականորեն՝ օգոստո
  սի11-ին:Նավասարդի 11-ը պաշտոնապես ճանաչվեց որպես «նոր աշխարհի»
  հիմնադրման օր:
  Նախահայրերի ստեղծած ավանդույթների պաշտպանությունը Հայկի կողմից և նրա տարած հաղթանակի հաստատումը մ.թ.3500 տարի առաջ, մեծ իրադարձու թյուն էր ամբողջ աշխարհի համար: Համաձայն արևային տարեցույցի, համապա տասխանաբար մեջ բերված էթնիկական տոմարները մատնանշում են աշխարհի արարման սկիզբը, որը տեղի է ունեցել մ.թ.առաջ 3768-ից մինչև 3264 թվականը ընկած ժամանակաշրջանում:
  Ղ.Ալիշանի կազմած Հայկական տոմարի վերահաշվարկը և համապատասխան տոմարային շեղումները գրանցելուց հետո ստանում ենք հետևյալ պատկերը: Եգիպտական, աքքադական, հրեական, ասորական, հնդկական և հայկական տո մարների տարեթվերը ըստ էության մատնանշում են նույն հզոր պատմական երե ւույթը՝ փոխաբերական աշխարհի արարումը:
  Ամփոփում՝
  Մեզ հայտնի հնագույն յոթ տոմարները ունեն այսպիսի տարիք.
  1)Ըստ Ալեքսանդրիայի ժամանակագիրների՝ աշխարհը ստեղծվել է մ.թ. առաջ 5493 թվականմ մայիսի 25-ին,ըստ այս տոմարի՝ աշխարհը ստեղծվել է 7501 տարի առաջ:
  2) Ըստ աքքադական տարեցույցի՝ «Աշխարհն արարվել» է մ.թ. առաջ 4322 թվակա նին,ըստ այս տոմարի աշխարհը ստեղծվել է 6332 տարի առաջ:
  3) Ըստ հրեական լուսնային տարեցույցի՝ «Աշխարհն արարվել» է մ.թ. առաջ 3761 թվականին ,ըստ այս տոմարի՝ աշխարհը ստեղծվել է 5769 տարի առաջ:
  4) Ըստ հնդկական ավանդապատումների՝«Աշխարհն արարվել» է մ.թ. առաջ 3768 թվականին,ըստ այս տոմարի աշխարհը ստեղծվել է 5776 տարի առաջ:
  5)Ըստ մեր վերահաշվարկի «Աշխարհն արարվել» է մ.թ.առաջ 3500 թվականի օգոս տոսի 11-ին, ըստ այս վերահաշվարկի աշխարհը ստեղծվել է 5508 տարի առաջ:
  6) Ասորական դիցաբանական տոմարը՝ հիմնված մ.թ. առաջ 3500թ., ըստ այս տոմարի՝ աշխարհը ստեղծվել է 5508 տարի առաջ: Ասորական տոմարը հիմնված է 1947 թվականին հայտնաբերված առարկաների տարիքի հիման վրա:Հայտնաբեր ված առարկաները պատկանում էին մ.թ.առաջ 4750 թվականին:Այս թվականը ասորիների կողմից ընդունվեց որպես այսօրյա իրենց տոմարի հիմք, որի արդյունքում ասորիների տոմարը հավասար է 6758 տարվա :
  7) Ըստ եգիպտական արևային տարեցույցի՝«Աշխարհն արարվել» է մ.թ. առաջ 3264 թվականին ,ըստ այս տոմարի աշխարհը ստեղծվել է 5272 տարի առաջ:
  Ամբողջացնելով եղած ժամանակագրական տեղեկությունները հիմնական տոմար ների հետ կապված, համադրելով իրար հետ Եվրոասիական տարածաշրջանի աշ խարհաշինական ավանդազրույցները և հիմնվելով մեր կատարած եզրակա ցությունների վրա կարող ենք նշել հետևյալը:
  1. Հայկ և Բել Դյուցազնամարտը պաշտոնական ավարտը հաստատեց մ.թ. առաջ 3500 թվականին :
  2. Այս հաղթանակը դարձավ աշխարհաստեղծ նոր հարաբերությունների սկիզբ:
  3. Հաղթանակած Հայկին իրավունք տրվեց գլխավորելու արևապաշտ Արմե նական էթնոսին: Հայկը հավաքեց իր համախոհներին՝ նրանց, ովքեր հա վատարիմ էին մնացել ԱՐԱՐԻՉ և ՆՈՅ պայմանագրին և նախնյաց երկրում մ.թ.առաջ 3500 թվկանին վերահաստատեց «Արևի» գաղափարախոսության գերակայության թագավորությունը:Համաձայն այս լրացումների և վերա հաշվարկի՝ մեր կարծիքով հայկական բուն տոմարը կարող էր սկսվել ոչ ուշ, քան մ.թ. առ աջ 3500-ին:
  4. Հայկազունիների տոմարը 5508 տարեկան է:

  05.09.2008 թ.
  աղբյուր
  http://www.iranahayer.com/historyculture/300.html
  Եթե գլուխ չունես, չի էլ ցավի

 4. Գրառմանը 1 հոգի շնորհակալություն է հայտնել.

  Լեռնցի (05.09.2009)

Թեմայի մասին

Այս թեման նայող անդամներ

Այս պահին թեմայում են 1 հոգի. (0 անդամ և 1 հյուր)

Համանման թեմաներ

 1. Հայկական ռեպ
  Հեղինակ՝ Imperator, բաժին` Երաժշտական ոճեր
  Գրառումներ: 95
  Վերջինը: 20.11.2017, 04:33
 2. Հայկական Ռոք
  Հեղինակ՝ ArmenianMetal, բաժին` Երաժշտական ոճեր
  Գրառումներ: 86
  Վերջինը: 02.04.2016, 12:30
 3. Հայկական Տոմար
  Հեղինակ՝ Hack, բաժին` Գրքերի աշխարհ
  Գրառումներ: 2
  Վերջինը: 01.04.2016, 20:05
 4. Հայկական ՔԻԹ
  Հեղինակ՝ ներաԿ, բաժին` Մարդ և շրջակա միջավայր
  Գրառումներ: 63
  Վերջինը: 08.05.2009, 23:24

Էջանիշներ

Էջանիշներ

Ձեր իրավունքները բաժնում

 • Դուք չեք կարող նոր թեմաներ ստեղծել
 • Դուք չեք կարող պատասխանել
 • Դուք չեք կարող կցորդներ տեղադրել
 • Դուք չեք կարող խմբագրել ձեր գրառումները
 •