User Tag List

Էջ 1 3-ից 123 ՎերջինըՎերջինը
Ցույց են տրվում 1 համարից մինչև 15 համարի արդյունքները՝ ընդհանուր 39 հատից

Թեմա: Նյուտոնի երկրորդ օրենքը ճշգրիտ չէ

 1. #1
  Սկսնակ անդամ
  Գրանցման ամսաթիվ
  10.05.2008
  Գրառումներ
  61
  Բլոգի գրառումներ
  14
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Նյուտոնի երկրորդ օրենքը ճշգրիտ չէ

  Նյուտոնի երկրորդ օրենքը, մեխանիկայի պահպանման օրենքները ճշգրիտ չեն

  Նյուտոնյան մեխանիկան կառուցված է շարժման հետևանքի ուսումնասիրությունների արդյունքում իսկ շարժման պատճառը թողնվելէ ուժի ստվերում: Գ. Գալիլեյը հակադրվելով Արիստոտելի հայացքներին սահմանել է արագացումով շարժման օրինաչափությունները, ներմուծել իներցիալ շարժման գաղափարը, և դրան հակառակ անուշադրության է մատնել արագացումով շարժման բնույթը, այն որ Ցանկացած կետում կամ ցանկացած պահին շարժման փոփոխությանը նպաստող ներգործությունը դադարեցնելիս մարմինը շարունակում է շարժվել այդ կետում կամ այդ պահին ունեցած արագությամբ, այսինքն շարժման զուգընթաց գործող իներցիայի շնորհիվ , հետևաբար արագացումով շարժումը մարմնի իներցիալ վիճակի փոփոխության հետևանք է:
  Օրինակ, Միաժամանակ մեկնարկում են երկու ավտոմեքենա, շարժվելուվ միավոր արագացումով : 3վրկ-ն անց նրանք զարգացնում են 3 մ/վ արագություն և այդ պահից սկսած առաջին ավտոմեքենան անջատում է շարժիչը ու ընթանում իներցիայով, մեկ վրկ-ն անց անցնելով 3 մետր ճանապարհ:
  Երկրորդ ավտոմեքենան շարունակում է շարժվել արագացումով և այդ նույն ժամանակամիջոցում անցնում է 3,5 մետր տարածություն:
  Եթե Երկրորդ ավտոմեքենան անջատեր շարժիչը, առաջին ավտոմեքենայի նման առանց աշխատանք կատարելու կտեղափոխվեր երեք մետրով: Նշանակում է ճանապարհի երեք մետր հատվածը ավտոմեքենան անցնում է իներցիայով, 0,5 մետրը ուժի ազդեցության շնորհիվ:
  Այսպիսով, 4-րդ վրկ-ում ավտոմեքենայի անցած ճանապարհը բաղկացած է երկու մասից' 0,5 մետրը ուժի ազդեցությամբ անցած ճանապարհ կամ «շարժման տեղափոխման աճ», 3 մ հատվածը առանց ուժի ազդեցության անցած ճանապարհ: Նման արդյունքը (0,5 մետր) կստանանք ցանկացած իրար հաջորդող միավոր ժամանակամիջոցների համար, իսկ շարժման ընթացքում ուժի ազդեցությամբ անցած ճանապարհը կհաշվարկվի միավոր ժամանակամիջոցներում ուժի ազդեցությամբ անցած ճանապարհների գումարով :
  Ի. Նյուտոնը Գ. Գալիլեյի սահմանումները ամրագրելով օրենքով չի տարանջատել ուժի ազդեցությամբ անցած ճանապարհը իներցիայի շնորհիվ անցած ճանապարհից միայն ամրագրելով ազատ շարժվող մարմնի շարժման օրինաչափությունը, ամբողջ շարժումը դիտարկելով ուժի ազդեցության հետևանք:
  Այսպես արագացումով շարժվող մարմինը Δt= t_n- t_n-1 ժամանակամիջոցում տեղափոխվում է Δs=s_n-s_n-1 չափով: Եթե այդ Δt =t/ʋ ժամանակամիջոցում Արագացումով շարժվող մարմնի վրա շարժմանը նպաստող ներգործությունը (ազդող ուժը) դադարեր, ապա մարմինը կշարժվեր իներցիայով, s_n-1 կետում կամ t_n-1 պահին ունեցած u_n-1 արագությամբ տեղափոխվելով' Δs_1= u_n-1 Δt կամ Δs_1= at_n-1Δt չափով, առանց որևէ ազդեցության:
  Հետևաբար ուժի ազդեցությամբ մարմինը տեղափոխվում է Δs - Δs_1 չափով, որը կարող ենք ընդունել որպես, «շարժման տեղափոխման աճ» նշանակենք Δx-ով Այսինքն Δx=Δs - Δs_1
  Քանի որ, Δs=s_n-s_n-1, s_n=at²_n/2 , s_n-1=at²_n-1/2 և Δs_1= at_n-1Δt, ապա լուծման արդյունքում կստանանք'.
  Δs= at²_n/2 - at²_n-1/2 , Δs= a(tn² - t²_n-1)/2 , Δs= a(t_n + t_n-1) Δt /2
  Δx=Δs - Δs_1 , Δx= a(t_n + t_n-1) Δt /2 - at_n-1Δt , Δx= a(t_n + t_n-1 - 2t_n-1)Δt/2 :
  Δx= aΔt²/2 Քանի որ, a= Δu/Δt, ապա Δx= ΔuΔt/2
  Δu-ն մարմնի շարժման արագության փոփոխության ամնափոքր սահմանային արժեքն է, որից փոքր, տվյալ փոխազդեցության դեպքում գոյություն չունի: Եթե Δt ժամանակահատվածում մարմնին հաղորդվող ազդեցությունը համարենք որպես «բաժին ազդեցություն» ապա t_n ժամանակամիջոցում «բաժին ազդեցություն»-ների քանակը կլինի' t_n/ Δt=ʋ, իսկ միավոր ժամանակամիջոցում 1 /Δt= ʋ-ն կլինի փոխազդեցության հաճախությունը:
  Այսպիսով ապա Δx= ΔuΔt/2, դա նշանակում է որ ուժի կատարած աշխատանքը Δt ժամանակամիջոցում համարժեք է Δx տեղափոխման մեծությանը իսկ շարժման t ժամանակահատվածում կլինի x= ΔuΔtν/2 կամ x= s/ʋ ,
  այսինքն մարմնին x= s/ʋ չափով տեղափոխելու համար մարմնին հաղորդվում է համարժեք քանակի էներգիա և իմպուլս:
  Քանի որ մարմինը Δt ժամանակահատվածում փոխանցվում է E_0=FΔx էներգիա,ապա t ժամանակահատվածում այն կկազմի E_x=ʋE_0 կամ E_x=ʋFΔx, քանի որ
  Δx=s/ʋ^2 հետևաբար'
  E_x=ʋFs/ʋ^2 կամ'
  E_x=Fs/ʋ քանի որ E=Fs
  ʋE_x=E այսինքն մարմնի փոխանցվող էներգիան համեմատական է փոխազդեցության հաճախությանը:
  էներգիայի պահպանման օրենքը
  ʋmv^2/2=Mu^2/2
  Եթե Նյուտոնի F=Ma երկրորդ օրենքը արտահայտենք ուժի ազդեցությամբ x անցած ճանապարհի միջոցով, ապա'
  F=2Mx/t^2 կամ
  F=2Ms/ʋt^2 քանի որ
  2s/t^2=a ապա
  F=Ma/ʋ կամ F=MΔu/Δtʋ քանի որ ազդող ուժը F=mΔv/Δt ապա MΔu/ʋΔt =mΔv/Δt այստեղից
  Նյուտոնի երկրորդ օրենքը ընդհանուր տեսքով' F=mʋΔu/Δt
  իմպուլսի պահպանման օրենքը MΔv =mΔuʋ
  Օրինակ Հաշվարկենք իմպուլսի պահպանման օրենքը ավտոմեքենայի թափառքի դեպքում, գիտենալով ավտոմեքենայի թափառքի արագացումը a=2 մ/վ^2, արագությունը առաջին վրկ-ում' u_1=at: u=2մ/վ, մասսան M=1000կգ
  Փոխազդեցությունից առաջ ավտոմեքենայի իմպուլսը M_1v_1=1000∙0=0
  Արված գազերի իմպուլսը m_1∙1000 , 0,067∙1000 = 70
  այստեղ m-ը այրված գազերի մասսան է, որը հաշվավարկում ենք ելնելով շարժիչի աշխատանքային ծավալի և հաշվարկման ժամանակամիջոցում ներածման տակտերի քանակի միջոցով, շարժման սկզբից մեկ վրկ-ն հետո մոտավորապես' m=0,07կգ
  գազերի շարժման արագությունը 1000-4000մ/վ դա այն դեպքում եթե այրված գազերը ազատ շարժվեին առանց որևէ դիմադրության, իրականում գազի մոլեկուլների իմպուլսը փոխանցվում է ավտոմեքենային մխոցի միջոցով: Ենթադրենք գազերի շարժման արագությունը փոփոխվում է 1000-ից մինչև 0:
  Փոխազդեցությունից մեկ վրկ անց' իմպուլսի պահպանման mv_1+Mu_1= Mu_2+mν_2 օրենքով' ավտոմեքենայի շարժման արագությունը կկազմի'
  1000∙0 + 0,07∙1000= 1000u_2 + 0,07∙0, որտեղից' u_2 =0,07մ/վ, իրական u=2մ/վ արագության դիմաց: Եթե ավտոմեքենայի շարժման արագության հաշվարկային արժեքը գերազանցեր իրական արագությանը, ապա արժեքների տարբերության պատճառ կարող էին լինել դիմադրող ազդեցությունները:
  Տվյալ դեպքում երբ u=2մ/վ իրական արագությանը գերազանցում է հաշվարկայինին 0,07 մ/վ :
  MΔv =mΔuʋ օրինաչափությամբ ʋ=100 այրում մեկ վրկ-ում հաշվարկային արագությունը կկազմի u=7 մ/վ իրական u=2մ/վ արագության դիմաց, որը հաշվարկված է դիմադրող ազդեցությունների և ջերմային կորուստների անտեսման դեպքում:
  Օրինակ' ինքնաթիռը 50000կգ քաշով մեկ վայրկյանում ծախսում է 1կգ վառելիք, այսինքն յուրաքանչյուր վրկ-ում տուրբիններից արտահոսում է մոտ 15կգ այրված գազ 1000մ/վ արագությամբ և ինքնաթիռին հաղորդում է 15000կգմ/վ իմպուլս, որի շնորհիվ ինքնաթիռը մեկ վրկ-ում ձեռք է բերում 15000/50000=0,3մ/վ արագություն, 0,3մ/վ^2 արագացում, դիմադրությունների բացակայության պայմաններում, որը համապատասխանում է մարդատար գնացքի արագացմանը: Իրականում դիմադրությունների առկայության պայմաններում այն կազմում ւ մոտ 2մ/վ^2:
  էներգիայի պահպանման օրենքը ʋmv^2/2=Mu^2/2
  Օրինակ էներգիայի պահպանման օրենքով E= ʋ² m_o v² /2, քանի որ m= ʋm_0 և լույսի համար E= hʋ ,որտեղից
  hʋ =ʋ² m_o v² /2, պլանկի հաստատունը' h = ʋm_o v² /2, քանի որ ch =ʋ² m_oc² /2, որտեղից ֆոտոնի մասսան կլինի m_o=2h/ ʋ c² = 10^-64կգ-ի սահմաններում:
  ինչպես նաև' E =ʋmu² /2 առնչությամբ ʋ-ն լույսի հաճախությունն է, u=c-ն լույսի արագությունը, E-ն Արեգակի էներգիան է մետր քառակուսու վրա, m-ը Արևի մասսայի կորուստը մեկ վրկ-ում կկազմի' m=10^-5 կգ, հաշվարկված 4մլն տոննայի փոխարեն:

 2. Գրառմանը 1 հոգի շնորհակալություն է հայտնել.

  Մեղապարտ (16.08.2009)

 3. #2
  Settler Vahagn_IV-ի ավատար
  Գրանցման ամսաթիվ
  01.11.2007
  Հասցե
  Yerevan
  Տարիք
  35
  Գրառումներ
  66
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Նյուտոնի երկրորդ օրենքը, ճշգրիտ չէ

  Մեջբերում enan-ի խոսքերից Նայել գրառումը
  ...
  Նշանակում է ճանապարհի երեք մետր հատվածը ավտոմեքենան անցնում է իներցիայով, 0,5 մետրը ուժի ազդեցության շնորհիվ:...
  Ոչ, չի նշանակում:

 4. Գրառմանը 1 հոգի շնորհակալություն է հայտնել.

  Ափրիկյան (24.10.2015)

 5. #3
  Սկսնակ անդամ
  Գրանցման ամսաթիվ
  10.05.2008
  Գրառումներ
  61
  Բլոգի գրառումներ
  14
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Նյուտոնի երկրորդ օրենքը, ճշգրիտ չէ

  Մեջբերում Vahagn_IV-ի խոսքերից Նայել գրառումը
  Ոչ, չի նշանակում:
  ձեր սրամտությունը օգտագործեք մեկ այլ տեղ

 6. #4
  Սկսնակ անդամ
  Գրանցման ամսաթիվ
  26.07.2009
  Հասցե
  ՎաղարշապաՏ
  Տարիք
  27
  Գրառումներ
  36
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Նյուտոնի երկրորդ օրենքը, ճշգրիտ չէ

  Ես ֆիզիկաից գլուխ չեմ հանում բայց շատ հնարավոր ա որ սխալ լինի,որովեհետև 100% ոչինչ չկա,բաից ինչ վերաբերվում ա 0.5 մետր-ին դա երևի հնարավոր ա որովհետև սկորոս պոխելուց ավտոմեքենան կարցես մի վարկյան իր անցած ճանպարհի ուժով է շարջվում,չգիտեմ կարող է սխալ ենտադրություններ եմ անում՞՞՞

  Մոդերատորական: Կարդացեք Ակումբի կանոնադրությունը։ Մասնավորապես ֆորումում արգելվում են լատիներեն տառերով հայերեն գրառումները: Եթե ինչ-որ պատճառով հայերեն մեքենագրելու հետ կապված դժվարություններ կան, ապա կարող եք օգտագործել ֆորումում ներդրված հայերեն մեքենագրման համակարգը, Տրանսլիտի ձևափոխիչը կամ կարդացեք «Ինչպե՞ս գրել հայերեն» թեման: Կամ էլ օգտվեք Փոխարկիչից։
  Վերջին խմբագրող՝ Dayana: 15.08.2009, 14:59:

 7. #5
  Ավագ Մոդերատոր Rammstein-ի ավատար
  Գրանցման ամսաթիվ
  01.07.2008
  Հասցե
  Երեւան
  Տարիք
  31
  Գրառումներ
  8,728
  Mentioned
  3 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Նյուտոնի երկրորդ օրենքը, ճշգրիտ չէ

  Մեջբերում enan-ի խոսքերից Նայել գրառումը
  Օրինակ, Միաժամանակ մեկնարկում են երկու ավտոմեքենա, շարժվելուվ միավոր արագացումով : 3վրկ-ն անց նրանք զարգացնում են 3 մ/վ արագություն և այդ պահից սկսած առաջին ավտոմեքենան անջատում է շարժիչը ու ընթանում իներցիայով, մեկ վրկ-ն անց անցնելով 3 մետր ճանապարհ:
  Իհարկե չխորացա ամբողջ գրառման մեջ, բայց ասեմ, որ փնտրեցի, ու ոչ մի տեղ չգտա այն մասին, որ տվյալ պարագայում անտեսվում են դիմադրության ուժերը։ Ուստի, եթե արագացում ունեցող մեքենան ունի 3 մ/վ արագություն, ապա շարժիչն անջատելուց արագացումը չի դառնա 0։ Մեքենան կունենա արագացում, միայն թե այն ուղղված կլինի շարժմանը հակառակ։ Հետեւաբար 1 վայրկյան անց մեքենան կանցնի ոչ թե 3 մետր ճանապարհ, այլ ավելի քիչ` կախված դիմադրության ուժերից։

 8. #6
  Սկսնակ անդամ
  Գրանցման ամսաթիվ
  10.05.2008
  Գրառումներ
  61
  Բլոգի գրառումներ
  14
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Նյուտոնի երկրորդ օրենքը, ճշգրիտ չէ

  ArmenianMetal;1772002]Ես ֆիզիկաից գլուխ չեմ հանում բայց շատ հնարավոր ա որ սխալ լինի,որովեհետև 100% ոչինչ չկա
  ,Շարժումը հասկանալու համար ավելի շատ տրամաբանելու անհրաժեշտություն կա քան ֆիզիկայի իմացության:
  բաից ինչ վերաբերվում ա 0.5 մետր-ին դա երևի հնարավոր ա որովհետև սկորոս պոխելուց ավտոմեքենան կարցես մի վարկյան իր անցած ճանպարհի ուժով է շարջվում,չգիտեմ կարող է սխալ ենտադրություններ եմ անում
  Այստեղ Դուք ճիշտ դատողություններ էք անում, փոխանցվան աստիճանը փոխելիս, ավտոմեքենային շարժում չի փոխանցվում և ավտոմեքենան շարժվում է իներցիայով:

 9. #7
  Սկսնակ անդամ
  Գրանցման ամսաթիվ
  10.05.2008
  Գրառումներ
  61
  Բլոգի գրառումներ
  14
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Նյուտոնի երկրորդ օրենքը, ճշգրիտ չէ

  Մեջբերում Rammstein-ի խոսքերից Նայել գրառումը
  Իհարկե չխորացա ամբողջ գրառման մեջ, բայց ասեմ, որ փնտրեցի, ու ոչ մի տեղ չգտա այն մասին, որ տվյալ պարագայում անտեսվում են դիմադրության ուժերը։ Ուստի, եթե արագացում ունեցող մեքենան ունի 3 մ/վ արագություն, ապա շարժիչն անջատելուց արագացումը չի դառնա 0։ Մեքենան կունենա արագացում, միայն թե այն ուղղված կլինի շարժմանը հակառակ։ Հետեւաբար 1 վայրկյան անց մեքենան կանցնի ոչ թե 3 մետր ճանապարհ, այլ ավելի քիչ` կախված դիմադրության ուժերից։
  Դուք իրավացի էք: դիմադրության ուժերը կան և դրանք հաղթհարելու համար շարժիչը աշխատանք է կատարում:
  Սովորաբար հաշվարկներ կատարելիս դիմադրության ուժերը մտովի անտեսվում են:

 10. #8
  Լիարժեք անդամ teleport-ի ավատար
  Գրանցման ամսաթիվ
  20.02.2007
  Տարիք
  36
  Գրառումներ
  107
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Նյուտոնի երկրորդ օրենքը, ճշգրիտ չէ

  Մեջբերում enan-ի խոսքերից Նայել գրառումը
  Դուք իրավացի էք: դիմադրության ուժերը կան և դրանք հաղթհարելու համար շարժիչը աշխատանք է կատարում:
  Սովորաբար հաշվարկներ կատարելիս դիմադրության ուժերը մտովի անտեսվում են:
  Դուք էլ էք իրավացի - ուղղակի Նյուտոնի օրենքներն էլ դիֆֆերենցիալ տեսքով են գրվվում
  Իմ բլոգ
  Олимпийский чемпион 2010 по поиску Google !!!

 11. #9
  Exterminate Rhayader-ի ավատար
  Գրանցման ամսաթիվ
  20.09.2006
  Հասցե
  Մակոնդո
  Տարիք
  34
  Գրառումներ
  6,273
  Բլոգի գրառումներ
  21
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Նյուտոնի երկրորդ օրենքը ճշգրիտ չէ

  Իմ աչքով միանգամից ընկավ «արված գազեր» արտահայտությունն ու ես մեռա թե Նյուտոնի երկրորդ օրենքն ինչ կապ ունի գազեր անելու հետ:
  Իսկ եթե լուրջ լինենք, ապացուցման ուղղության ընտրությունն ի սկզբանե սխալ է ու վստահություն չի ներշնչում
  "Sir, do you have a moment to talk about our lords and saviors the Daleks?"

  Voice of the Nightingale - իմ բլոգը

 12. Գրառմանը 2 հոգի շնորհակալություն են հայտնել.

  VisTolog (22.06.2010), Ափրիկյան (24.10.2015)

 13. #10
  Լիարժեք անդամ Հանուման-ի ավատար
  Գրանցման ամսաթիվ
  17.07.2009
  Գրառումներ
  102
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Նյուտոնի երկրորդ օրենքը ճշգրիտ չէ

  Դուք սխալվում եք, ասելով , որ մեքենայի շարժիչը անջատելով վերանում է ուժի ազդեցությունը։

  Ուժ միչև անջատելը = շարժիչի ուժ + օդի դիմադրության ուժ + շփման ուժ + ....

  Ուժ անջատելուց հետո =օդի դիմադրության ուժ + շփման ուժ + ....
  Բոլոր հայալեզու ԱյԹի նյութերը մի տեղ: Ուսումնական նյութեր, ակնարկներ, ինչպեսներ և ուղեցույցներ ՀայIT.org

  Իմ Անհանգիստ Բլոգը http://ablog.gratun.am/

 14. Գրառմանը 1 հոգի շնորհակալություն է հայտնել.

  Ափրիկյան (24.10.2015)

 15. #11
  Նախարար ministr-ի ավատար
  Գրանցման ամսաթիվ
  22.09.2008
  Հասցե
  3-րդ Մաս
  Տարիք
  41
  Գրառումներ
  4,740
  Բլոգի գրառումներ
  2
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Նյուտոնի երկրորդ օրենքը ճշգրիտ չէ

  Նույն ձևի կարող էիր գրել F=ma, ու հարց տալ թե ինչ կապ ունի ազդող ուժը տվյալ մարմնի ունեցած արագացման հետ.. չունի ուրեմն օրենքը սխալա ) Բայց հո տենց չի Իրականում a=F/m ինչն արդեն իմաստ ունի
  Երբեք չեմ հանդիպել կատվի, որին հետաքրքրեր մկների կարծիքն իր մասին:

 16. Գրառմանը 2 հոգի շնորհակալություն են հայտնել.

  Արիացի (25.09.2009), Ափրիկյան (24.10.2015)

 17. #12
  Սկսնակ անդամ
  Գրանցման ամսաթիվ
  10.05.2008
  Գրառումներ
  61
  Բլոգի գրառումներ
  14
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Նյուտոնի երկրորդ օրենքը, ճշգրիտ չէ

  Մեջբերում teleport-ի խոսքերից Նայել գրառումը
  Դուք էլ էք իրավացի - ուղղակի Նյուտոնի օրենքներն էլ դիֆֆերենցիալ տեսքով են գրվվում
  Հատուկ Ձեզ համար' F=d/dt*(mv)

 18. #13
  Սկսնակ անդամ
  Գրանցման ամսաթիվ
  10.05.2008
  Գրառումներ
  61
  Բլոգի գրառումներ
  14
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Նյուտոնի երկրորդ օրենքը ճշգրիտ չէ

  Մեջբերում Rhayader-ի խոսքերից Նայել գրառումը
  Իմ աչքով միանգամից ընկավ «արված գազեր» արտահայտությունն ու ես մեռա թե Նյուտոնի երկրորդ օրենքն ինչ կապ ունի գազեր անելու հետ:
  Իսկ եթե լուրջ լինենք, ապացուցման ուղղության ընտրությունն ի սկզբանե սխալ է ու վստահություն չի ներշնչում
  Հարգարժան Rhayader եթե դրանով դուք ձգտում էք ինքնագովազդման, ապա հարմար թեմա փնտրեք, եթե ոչ ' հիմնավորեք:

 19. #14
  Սկսնակ անդամ
  Գրանցման ամսաթիվ
  10.05.2008
  Գրառումներ
  61
  Բլոգի գրառումներ
  14
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Նյուտոնի երկրորդ օրենքը ճշգրիտ չէ

  Մեջբերում Հանուման-ի խոսքերից Նայել գրառումը
  Դուք սխալվում եք, ասելով , որ մեքենայի շարժիչը անջատելով վերանում է ուժի ազդեցությունը։

  Ուժ միչև անջատելը = շարժիչի ուժ + օդի դիմադրության ուժ + շփման ուժ + ....

  Ուժ անջատելուց հետո =օդի դիմադրության ուժ + շփման ուժ + ....
  Եթե ուշադրություն դարձնեք խոսքը շարժիչ ուժի մասին է, իսկ մարմնի շարժումը դիտարկելիս (օդի դիմադրության ուժ + շփման ուժ ) մնացած ազդեցությունները ուղղակի անտեսվում են:

 20. #15
  Սկսնակ անդամ
  Գրանցման ամսաթիվ
  10.05.2008
  Գրառումներ
  61
  Բլոգի գրառումներ
  14
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Նյուտոնի երկրորդ օրենքը ճշգրիտ չէ

  Մեջբերում ministr-ի խոսքերից Նայել գրառումը
  Նույն ձևի կարող էիր գրել F=ma, ու հարց տալ թե ինչ կապ ունի ազդող ուժը տվյալ մարմնի ունեցած արագացման հետ.. չունի ուրեմն օրենքը սխալա ) Բայց հո տենց չի Իրականում a=F/m ինչն արդեն իմաստ ունի
  Հավանաբար Դուք միայն վերնագիրն էք ընթերցել, եթե ոչ, ապա, եթե կարելի է, ասեք «a=F/m -իմաստը»:

Էջ 1 3-ից 123 ՎերջինըՎերջինը

Թեմայի մասին

Այս թեման նայող անդամներ

Այս պահին թեմայում են 1 հոգի. (0 անդամ և 1 հյուր)

Համանման թեմաներ

 1. Երկրորդ երեխան
  Հեղինակ՝ anslov, բաժին` Տուն-տեղ, ընտանիք, երեխաներ
  Գրառումներ: 26
  Վերջինը: 04.03.2017, 17:41
 2. Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքը և դրա վերաբերյալ օրինախախտումները
  Հեղինակ՝ Tig, բաժին` Հեռուստատեսություն, Ռադիո, Տպագիր մամուլ
  Գրառումներ: 2
  Վերջինը: 15.02.2012, 12:22
 3. Քվանտները Նյուտոնի մեխանիկայում
  Հեղինակ՝ enan, բաժին` Ֆիզիկա
  Գրառումներ: 3
  Վերջինը: 31.05.2008, 11:37
 4. Երբ օրենքի պաշտպանները պարապ են կամ խախտում են օրենքը.
  Հեղինակ՝ keyboard, բաժին` Քաղաքականություն
  Գրառումներ: 7
  Վերջինը: 12.04.2008, 19:56

Էջանիշներ

Էջանիշներ

Ձեր իրավունքները բաժնում

 • Դուք չեք կարող նոր թեմաներ ստեղծել
 • Դուք չեք կարող պատասխանել
 • Դուք չեք կարող կցորդներ տեղադրել
 • Դուք չեք կարող խմբագրել ձեր գրառումները
 •