Հայ-ռուսական ազգային (մշակութային) յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտական հետազոտության համար գործընկեր եմ փնտրում: Կցանկանայի կապվել հոգեբանության ֆակուլտետի ուսանողների կամ ասպիրանտների հետ: Մանրամասների համար դիմեք (ռուսերեն) anna.a.leontieva@gmail.com հասցեով:
Ավելացնեմ, որ այս հայտարարությունը փակցնում եմ հետազոտության հեղինակի անունից և նրա խնդրանքով: