Լույս է տեսել Յովհաննես Զօհրապեանի խմբագրությամբ 1805 թվականին Վենետիկում Գրաբար լեզվով տպագրված Աստուծաշունչը երեք հատորով։

Մանրամասնությունները այստեղ՝ http://bibles.org.uk/main.html