բոլոր մեշերը մաքսի մեջ Attach արա ու նոր էքսպորտ:
պղսղ 6 տարվա պոստ ա հաա, հայ գիդի վախտեր էին