Վաճառուում է՝
Արաբական յուշանուերներ, նարկիլաներ, տարբեր տեսակի ազգային զգեստներ

հետաքրքրութեան դէպքում կամ տեղեկութիւնների համար գրել թեմայում գամ ուղարկել էլ-հասցեով hagop28@hotmail.com