Նայել RSS հոսքը

Ֆոտոն

 1. Մտքերը գոյություն ունեն

  Ես վաղուց էի համոզվել այն բանում, որ մտքերը գոյություն ունեն: Ինքնին պարզ է, որ մտքերն անտեսանելի են:
  Ես ունեմ մտքի՝ իմ մեկնաբանությունը դեռ ենթադրյալ, քանի որ ապացույցը միայն իմ փորձն է:
  Միտքը լուսային տիրույթից դուրս գտնվող հաճախականության տատանում է: Ավելի համոզիչ է, երբ տատանումը էլեկտրամագնիսական ...
 2. Հանճար


  Հանճար նշանակում է ինչ-որ բան անելու անհրաժեշտություն կամ պահանջ: Մարդն ունի ինչ-որ քանակությամբ էներգիա, որի միայն մի մասը կարող է օգտագործել ըստ հայեցողության, դաս կամ աշխատանք կատարելու վրա: Մնացածը (կարելի է անվանել նաև սեփական էներգիա) նա կարող է միմիայն օգտագործել, ծախսել, սպառել հանճարով պայմանավորված պահանջի վրա: Օրինակ՝ եթե մարդն իր Wլրիվ էներգիայի W-ն ամբողջությամբ ծախսել է առօրյա աշխատանքում, ընդ որում Wօ-ն՝ սեփական էներգիան՝ Wօ=Wլր-W, ապա նա իրեն զգում է հոգնած ...

  Թարմացել է 20.08.2009, 01:39 ըստ [ARG:5 UNDEFINED]

  Կատեգորիաներ
  Առանց կատեգորիայի
 3. Կյանք

  Կյանքն այն ֆիզիկան է, որի բացահայտման համար սկզբնավորման շրջանից մարդիկ, հիմնականում գիտնականները, փիլիսոփաները, ջարդում են իրենց գլուխները, նվիրում ու տրամադրում իրենց ողջ կյանքը: Չնայած՝ չեմ կարծում, թե որևէ բանի հասնում են:
  Կյանքը մի ֆունկցիա է, ընդհանուր դեպքում նաև ...