Նայել RSS հոսքը

Առանց կատեգորիայի

Առանց կատեգորիայի գրառումներ

  1. է՜հ...

    Կը նահանջեն ծնողք, որդի, քեռի, փեսա, կը նահանջեն բարք, ըմբռնում, բարոյական, սեր։ Կը նահանջե լեզուն, կը նահանջե լեզուն, կը նահանջե լեզուն։ Եվ մենք դեռ կը նահանջենք բանիվ և գործով, կամա և ակամա, գիտությամբ և անգիտությամբ. մեղա՜, մեղա՜ Արարատին։
    Եղան հայեր, որոնք իրենց մորթին փրկելու ...
    Կատեգորիաներ
    Առանց կատեգորիայի