Բլոգի մեկնաբանություններ

  1. Սամսար-ի ավատար
    ... ամենատխուրը...

    Ես, օրինակ, վախենում եմ այն ժամանակակետից, երբ աղջիկներիս պիտի մարդու տամ։ Ո՞ւմ։ Նրան, ով «պիտի ըլլա օտար բանիվ և գործով, կամա և ակամա, գիտությամբ և անգիտությամբ. մեղա՜, մեղա՜ Արարատին...»