PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Սասնա ծռեր (Պատումներ)vartabooyr
08.05.2007, 07:55
Ա ՀԱՏՈՐ
• Ա պատում, Դաւիթ եւ Մհեր (Պատմեց Մոկացի Նախո Քեռի, գրի առաւ Մանուկ Աբեղեան, 1886)
• Բ պատում, Սասմա փահլիւաններ կամ Թըլոր Դաւիթ եւ Մհեր (Պատմեց Մոկացի Խապոյէնց Զատիկ, գրի առաւ Բագրատ Խալաթեանց, 1898)
• Գ պատում, Սանասար եւ Բաղդասար (Պատմեց «Մի Մոկացի», գրի առաւ արեգին ս. Յովսէփեան)
• Դ պատում, Բաղդասարի ամուսնութիւնը (Պատմեց «Մի ուրիշ Մոկացի», գրի առաւ արեգին ս. Յովսէփեան)
• Ե պատում, Դաւիթ եւ Մհեր (Պատմեց Մոկացի Յովան, գրի առաւ արեգին ս. Յովսէփեան)
• Զ պատում, Թլուատ Դաւիթ եւ Մհեր (Պատմեց Մոկացի Յովակիմենց Ղազար, գրի առաւ Արտաշէս Աբեղեան, 1899)
• Է պատում, Սանասար եւ Բաղդասար (Պատմեց Մոկացի Սախո, գրի առաւ Սարգիս Հայկունի)
• Ը պատում, Դաւիթ եւ Մհեր, (Պատմեց Մոկացի Վարդան գրի առաւ Սարգիս Հայկունի)
• Թ պատում, Ջոջանց տուն Պատմեց Մոկացի Թումաս Պետրոսեան, (գրի առաւ Սարգիս Հայկունի)
• Ժ պատում, Սասնա Փահլեւաններ, Պատմեց Մոկացի Վարդան Մուխսի Բազիկեան (գրի առաւ Մոկացի Յարութիւն իլանեան, 1911)
• ԺԱ պատում, Սասնա ծռեր (Պատմեց Մոկացի Վարդան Մուխսի Բազիկեան, գրի առաւ Սէնէքերիմ Տէր Յակոբեան, 1915)
• ԺԲ պատում, Սասնա ծռեր (Պատմեց Մոկացի Մանուկ Յարութիւնեան, գրի առաւ Կարապետ Մելիք Օհանջանեան, 1933)
• ԺԳ պատում, Դաւիթ եւ Մհեր (Պատմեց Շատախցի Մկրտիչ Յարութիւնեան, գրի առաւ Սարգիս Հայկունի)
• ԺԴ պատում, Դաւթի եւ Վհաբի կռիւը (Պատմեց Շատախցի Մանուշակ Զադոյեան, գրի առաւ Շատախցի Շահէն Կուժիկեան, 1915)
• ԺԵ պատում, Սասունցի Դաւիթ, (Պատմեց Շատախցի րիգոր գրի առաւ Սէնէքերիմ Տէր Յակոբեան, 1916)
• ԺԶ պատում, Սասնա Տաւթի խեքատ (Պատմեցին Շատախցի Ռաշո Մուրադեան եւ Ավո Զադոյեան, գրի առաւ Կարապետ Մելիք Օհանջանեան, 1933)
• ԺԷ պատում, Դաւթի կռիւը Մսրա Մելիքի հետ (Պատմեց Շատախցի Ազիզ Ղարիբեան, գրի առաւ Կարապետ Մելիք Օհանջանեան, 1933)
• ԺԸ պատում, Թլոլ Դաւիթ (Պատմեց Սպարկերտցի Փառիկ, գրի առաւ Արամ Ղանալանեան, 1933)
• ԺԹ պատում, Ջոջանց տուն կամ Սասմա Ծռեր (Պատմեց աւաշցի Եղիազար Յակոբեան, գրի առաւ Յարութիւն Աւչեան)
• Ի պատում, Սանասար եւ Բաղդասար (Պատմեց աւաշցի Զարդար Տէր Մխիթարեան, գրի առաւ աւաշցի Արտաշէս Բարսեղեան, 1915)
• ԻԱ պատում, Թլոր Դաւիթ եւ Մհեր Պատմեց աւաշցի Մարգարիտ Սարգսեան, (գրի առաւ Սէնէքերիմ Տէր Յակոբեան, 1916)
• ԻԲ պատում, Սասնա Ծռեր (Պատմեց աւաշցի րիգոր Փոխան Եղիազարեան, գրի առաւ Սէնէքերիմ Տէր Յակոբեան, 1916)
• ԻԳ պատում, Սասնա Ծռեր Պատմեց աւաշցի Համբարձում Խապո րիգորեան, (գրի առաւ Սէնէքերիմ Տէր Յակոբեան, 1916)
• ԻԴ պատում, Ջոջանց տուն կամ Սասմա ծռեր (Պատմեց Հայոցձորցի Կազարեան Թառո, գրի առաւ Անհայտ ոմն)
• ԻԵ պատում, Սասնա ծռեր (Պատմեց Կաճեթցի Յովան Զոհրաբեան, գրի առաւ Կարապետ Մելիք Օհանջանեան, 1934)

Բ ՀԱՏՈՐ
• Ա պատում, Սասունցի Դաւիթ կամ Մհերի դուռ (Պատմեց Տարօնցի Կրպոն, գրի առաւ արեգին Սրուանձտեան, 1873)
• Բ պատում, Սասմա ծռեր (Պատմեց Ապարանցի Մուրադ, գրի առաւ Գարեգին ս. Յովսեփեան)
• Գ պատում, Դաւիթ եւ Մհեր (Պատմեց Դատկու Մոճկոնց գյուղացի Աւետիս Մարտիրոսեան, գրի առաւ Հայրապետ Համամճեան, 1910)
• Դ պատում, Սասնու թագաւորներ (Պատմեց Քաւառցի Դանիէլ Ղազարեան, գրի առաւ Վահան ք. Տէր րիգորեան, 1892)
• Ե պատում, Սասնա տուն (Պատմեց Սասունցի Թամո Դաւթեան, գրի առաւ Կարապետ Մելիք Օհանջանեան, 1932)
• Զ պատում, Սասնու Դաւիթ (Պատմեց Սասունցի Առաքել Սարուխանեան, գրի առաւ Կարապետ Մելիք Օհանջանեան, 1932)
• Է պատում, Սասունա Դաւիթ (Պատմողն անհայտ, գրի առնողն անհայտ)
• Ը պատում (Պատմեց Ալաշկերտցի Մանուկ Թորոյեան, գրի առաւ Կարապետ Մելիք Օհանջանեան, 1932)
• Թ պատում (Պատմեց Ալաշկերտցի Կարապետ Թամոյեան, գրի առաւ Կարապետ Մելիք Օհանջանեան, 1932)