PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Կառաբախ ՏելեկոմՆերսես_AM
17.04.2007, 20:40
մՌ կառաբախսկի կոլեկտվի կողմց ....

քաշեք ու լսեք :D :D :D
http://freenet.am/~nerses/Xarabax_telecom.mp3

electrical_storm
17.04.2007, 23:14
թու՛յնա..մեեերրրսսսի…

Vahan Jan
18.04.2007, 22:56
մՌ կառաբախսկի կոլեկտվի կողմց ....

քաշեք ու լսեք :D :D :D
http://freenet.am/~nerses/Xarabax_telecom.mp3

Թույնա աղպեր

Արամ
20.04.2007, 19:32
ՎԱյ......արա գժվա....

Mesrop
20.04.2007, 20:48
զզզ… լսել էի ուժե հեռախոսների մեջ… :lol