PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : ՍֆերաEgern.net
03.04.2007, 14:34
Ժողովուրդ ջան,

Ուզում եմ տեղեկացնել նրանց, ովքեր դեռ չեն այցելել. Կասկադի մոտ բացվել է նոր ինտերնետ ակումբ` Sphere: Այստեղ բացի սովորական ծառայություններից կարելի օգտվել նաև ստերեո ակնոցներից, որոնց միջոցով խաղերը տարածական են երևում և մեծ էֆեկտ ստեղծում (իմ փորձից եմ ասում :B ) Խորհուրդ եմ տալիս այցելել :)

Եթե հետաքրքրեց, կարող եմ ավելի մանրամասն նկարագրել տեղը: Երբ որ դեպքով կանգնում եք Թամանյանի արձանի դիմաց, ձախ կողմի շենքի ներքևում մի հատ դալան կա, այդ դալանով մտնում եք, ու ձախի վրա Sphere-ն է:

Ավելի կոնկրետ նայեք այստեղ. http://wikimapia.org/#y=40188668&x=44514601&z=18&l=0&m=a&v=2