PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Հայկական ռեստորաններ Լոս-ԱնջելեսումOne_Way_Ticket
23.11.2017, 16:49
Բելառուս ընկերս Լոս-Անջելես է գնում, ուզում է աութենտիկ հայկական խոհանոց համտեսել։ Կոնկրետ տեղեր կարո՞ղ եք խորհուրդ տալ։ Ինքս երբեք Լոսում չեմ եղել։

Գաղթական
23.11.2017, 17:58
Բելառուս ընկերս Լոս-Անջելես է գնում, ուզում է աութենտիկ հայկական խոհանոց համտեսել։ Կոնկրետ տեղեր կարո՞ղ եք խորհուրդ տալ։ Ինքս երբեք Լոսում չեմ եղել։

Best 10?

https://m.yelp.com/search?find_desc=Armenian+Restaurants&find_loc=Los+Angeles%2C+CA

One_Way_Ticket
23.11.2017, 18:14
Best 10?

https://m.yelp.com/search?find_desc=Armenian+Restaurants&find_loc=Los+Angeles%2C+CA
Review-ների տեղերը ես գիտեմ, ընկերս էլ գիտի։ Խնդիրը նրանում է, որ բարձր գնահատված ռեստորանը կարող է իրոք համեղ ուտելիք սպասարկել, որը սակայն հայկական խոհանոցի հետ քիչ ընդհանուր բան ունի։ Դրա համար ուզում եմ հենց հայերի ռեկոմենդացիաները լսել։

Գաղթական
23.11.2017, 18:21
Տես, գուցե սա՞ օգնի


https://youtu.be/KMfcOCYkOTY