PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : ԿիտուԴավիթ Ավանեսյան
19.07.2017, 03:38
Բարև ձեզ ով կարող է ինձ ուղարկել Վեցաչքանի Կիտու մուլտֆիլը

Ափրիկյան
02.09.2017, 17:06
Որ փոքր էի, «Արարատով» կամ «Շողակաթով» հայերեն ցուկց էին տալիս, շատ էի սիրում։ Ֆրանսիական մուլտֆիլմ է, բնօրինակ անվանումը՝ "Kitou Scrogneugneu", ընդ որում ո՛չ անգլերեն, ո՛չ ռուսերեն չեմ հանդիպել։ Որոշ սերիաներ ռուսական memocast.com-ում հայերեն կան, տես օրինակ այս մեկը՝ https://www.memocast.com/video/595df0c21f12f80553228c27/595df7f61f12f80553239145։

Բայց էդ կայքն էլ անվճար չի, դրա համար պետք է վճարել օգտվելու համար։ Եթե անհրաժեշտ է, մոտս մի սերիա պիտի լինի հայերենով, կարող եմ ուղարկել։

Հա, մեկ էլ եթե գտնեք հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն, խնդրում եմ ինձ էլ տեղյակ պահել :) Հանրայինում երևի կունենան հայերեն կրկնօրինակումը։