PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Օլիմպիադա 2016... Տեսաք ինչ արինքyeggarik
19.08.2016, 00:16
Առաջարկում եմ զրուցել մեր այս հաղթական տարվա հաղթական օլիմպիական խաղերի մասին։ Մեր տղերքը արժանի են որ իրանց ճանաչեն բոլորը․․․ Ու ոչ միայն տղաները, իհարկե։
http://cdn.thinglink.me/api/image/811872168710242305/1024/10/scaletowidth#tl-811872168710242305;1043138249'
http://cdn.thinglink.me/api/image/811866539341905921/1024/10/scaletowidth#tl-811866539341905921;1043138249'

yeggarik
19.08.2016, 00:19
Հետևեք (https://www.google.am/search?client=aff-maxthon-maxthon4&hs=84V&affdom=maxthon.com&channel=t35&site=webhp&q=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0&oi=ddle&ct=2016-doodle-fruit-games-day-14-5645577527230464-hp&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjFgLyH5MvOAhXH1iwKHerVB7YQPQgE&biw=1366&bih=662&dpr=1#mie=oly%2C%5B%22%2Fg%2F11byz6xfw3%22%2C3%2C%22o%22%2C2%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2C null%2Cnull%2Cnull%2Cnull%2C16%5D) մեր հավաքականի արդյունքերին։
https://ssl.gstatic.com/onebox/media/olympics/photos/o16/live/RIOEC8G1P33F1_768x432.JPG