PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Արձակ. ԳեդեոնMicke
30.05.2016, 11:23
http://vanpublications.com/product/gideon/

Micke
30.05.2016, 11:25
Հետևյալ հղումով կարող եք ծանոթանալ «Գեդեոն» վեպի առաջին հինգ գլուխներին։
http://vanpublications.com/product/gideon/

Micke
31.05.2016, 09:44
Եթե կարդացել ես, ապա կիսվիր տպավորություննրովդ, թե չե մի տեսակ ֆադա ստացվում։