PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Ինչպես Հայաստանից զանգահարել Մեծ Բրիտանիա հնարավորինս էժանarmatura
07.03.2016, 04:01
Ապրում եմ ՄԵծ Բրիտանիայում: Տարեց ազգականներս, որոնք չունեն սմարթֆոն (հետևաբար՝ Skype / Viber / WhatsApp / FB messenger) հարցնում են թե ինչպես սովորական քաղաքային / բջջային հեռախոսով զանգահարել ինձ հնարավորինս էժան։ Կան ինչ-որ ծառայություններ / քարտեր որոնք թույլ են կտան զանգահարել Մեծ Բրիտանիա սովորականից ցածր գներով?

Ներսես_AM
07.03.2016, 04:15
Ապրում եմ ՄԵծ Բրիտանիայում: Տարեց ազգականներս, որոնք չունեն սմարթֆոն (հետևաբար՝ Skype / Viber / WhatsApp / FB messenger) հարցնում են թե ինչպես սովորական քաղաքային / բջջային հեռախոսով զանգահարել ինձ հնարավորինս էժան։ Կան ինչ-որ ծառայություններ / քարտեր որոնք թույլ են կտան զանգահարել Մեծ Բրիտանիա սովորականից ցածր գներով?

https://beeline.am/am/Catalog/Services/Home-phone/Additional-Services/Armenians%27-World/p/VOIP_P

89 դր/ր
880044«ՄԹի համարդ»


http://www.mts.am/individual-customers/roaming-and-international-access/calls-to-other-countries/distant-call

90 դր/ր
770044«ՄԹի համարդ»


http://orangearmenia.am/mobile/international-calls/
85 դր/ր
ոնց որ սովորական համարը հավաքում ես
Կարելի է նաև ավելացնել «միջազգային րոպեների փաթեթներ» 1000 դրամով ստանալով 20 րոպե խոսելաժամանակ մեկ ամիս ժամկետով։ Րոպեն կստացվի 50 դրամ։