PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Մովսես ԽորոնացիMeri Mirzoyan
31.10.2015, 17:25
Գիրք պիտոյից»-ը համարվում է Խորենացու վաղ շրջանի ստեղծագործություն, ճարտասանական վարժությունների ժողովածու է։ Բաղկացած է 10 գլխից (ըստ ընդգրկված վարժությունների տեսակների)։ Գրքի ողջ բնագիրը հագեցած է աստվածաշնչային վկայությունների մեջբերումներով, հիշատակություններով և վերապատումներով։ Դրսևորել է Սուրբ Գրքի խոր իմացություն, ստեղծագործական մոտեցում, վարպետություն, երևակայություն։

Հատված <<Գիրք Պիտոյից>>
Դպրոցական վարժությունների բնույթ կրող ճառերի օրինակներ գրում
էին արդեն ճարտասանության առաջին տեսաբանները, Գորգիասից (մ. թ. ա .
V դարից սկսած։ Սակայն նախաթեոնյան նախակրթությունների մասի՚լ սոսկ
առանձին հակիրճ տեղեկություններ են պահպանվել։ Միայն մ. թ. I դարի
վերջում Ալեքսանդրացի էլիթոս թեոնը ամփոփեց դրանք մի բավական րնդար-
ձակ տրակտատի մեջ: Սակայն նրանց սիստեմավորումը, թվի և կարգի կա֊
նոնացումը, սեսական հրահանգների և վարժությունների (զուտ նախակրթու-
թյունների)7 բաժանումը պատկանում է II-—IV դդ. ճարտասանության ա ւն
ուղղությանը, ոո ստացել է «երկրորդ սոփեստականություն անվանումը*
որը վերակենդանացնելով դասական ատտիկյան գաղափարական և ոճական
նորմերը՝ տվել է բազմաթիվ տաղանդավոր ու երևելի հռետորներ: