PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Դեղորայքի գնում արտասահմանից՝ առցանցarmatura
08.05.2015, 00:08
Բարեկամներ, որևէ մեկն այստեղ ունի՞ արտասահմանից առցանց դեղորայք գնելու հայաստանյան փորձ: Նման բան թույլատրող / արգելող ի՞նչ տեղական օրենքներ կան: Մաքսային քաղաքականությունն ինչպես է իրականացվում? Մինչև ի՞նչ արժողությամբ և ինչ քանակությամբ դեղորայքի shipping է թույլտատրվում անձնական օգտագործման համար:

Անհրաժեշտ է Febuxostat պրեպարատը, մշտական օգտագործման համար, միակ ալտերնատիվ ելքը տեսնում եմ արտասահմանից ժամանող ծանոթների միջոցով քիչ-քիչ գնելը, բայց դե ամեն օր ընդունվող պրեպարատ է, անհրաժեշտ է ավելի կայուն տարբերակ:

inheritance
17.05.2015, 17:52
Օրենքների մասին չգիտեմ, բայց ես պատահել է գնել եմ մի քանի անգամ 2-3 տուփ տարբեր դեղեր: Ստացել եմ առանց պրոբլեմ, չնայած այնպիսի տպավորություն էր, որ փաթեթը բացվել և ստուգվել է: Ինձ թվում է, եթե պատվերը փոքր է ու առաքվում է սովորական փոստով (ոչ ֆեդեքսով կամ յուփիէսով), ապա ոչ ոք դրա վրա ուշադրություն չի դարձնի:

armatura
17.05.2015, 20:53
Օրենքների մասին չգիտեմ, բայց ես պատահել է գնել եմ մի քանի անգամ 2-3 տուփ տարբեր դեղեր: Ստացել եմ առանց պրոբլեմ, չնայած այնպիսի տպավորություն էր, որ փաթեթը բացվել և ստուգվել է: Ինձ թվում է, եթե պատվերը փոքր է ու առաքվում է սովորական փոստով (ոչ ֆեդեքսով կամ յուփիէսով), ապա ոչ ոք դրա վրա ուշադրություն չի դարձնի:

Շնորհակալություն, inheritance. Իսկ որ կայքերից եք գնել, եթե գաղտնիք չէ?