PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Պոեզիա. Անդրանիկ Ծառուկեանantranigv
13.04.2015, 21:19
Հեյ հեյ, ես այստեղ նորեկ եմ :) ինձ հետաքրքիր է, եթէ ինչ որ մէկը ունի Անդրանիկ Ծառուկեանի Թուղթ Առ Երեւան պոեմը։ եւ առհասարակ իր գործերէն ։ՃՃ

HNK511
24.09.2015, 03:18
բարեւ Անդրանիկ, ես նոյնպէս կը փնտրեմ իր գործերը, յատկապէս «Վերջին Անմեղը», ինչ որ բան կրցա՞ծ եք արթիոք գտնել:

Դատարկություն
25.09.2015, 00:37
Ողջոյն: Անդրանիկ Ծառուկեանի «Թուղթ Առ Երեւան» պոեմը եւ մէկ այլ պոեմ կրնաք այստեղ կարդալ: http://hyeforum.com/index.php?showtopic=16283

Աւելին, Անդրանիկ Ծառուկեանի ստեղծագործութիւնները հաւանաբար կան նաեւ «Սփիւռքահայ Արդի Գրականութիւն» գիրքի մէջ: Եթէ կ'ուզէք, վաղը կրնամ աշխատանքի վայրէն այդ էջերը թուայնացնել եւ յղումը այստեղ դնել:

HNK511
25.10.2015, 01:50
Շատ շնորհակալ կ'ըլլամ եթէ ղրկեք :)

HNK511
25.10.2015, 01:52
Ինչպէս նաեւ եթէ հնարաւոր է ձեր նշած գիրքին երեսին նկարը կամ հրատարկութեան տուեալները նոյնպէս ղրկեք: