PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Վալաամmnowak
04.10.2013, 10:25
Ողջույն

Կուզենամ իմանալ թե այս ֆորումի/բաժնի մասնակիցներից ովքե՞ր են տեղյակ Վալաամի մասին ու եթե տեղյակ են, ի՞նչ կարող եք ասել այդ Սրբավայրի մասին: