PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : pingsaribek
19.12.2012, 19:36
Reply from 77.88.21.11: bytes=32 time=119ms TTL=51
Reply from 77.88.21.11: bytes=32 time=125ms TTL=51
Reply from 77.88.21.11: bytes=32 time=122ms TTL=51
Reply from 77.88.21.11: bytes=32 time=123ms TTL=51

կարող եք ասել ինչ է նշանակեւմ bytes=32, time=119ms, TTL=51

քաղաքացի
19.12.2012, 19:54
Reply from 77.88.21.11: bytes=32 time=119ms TTL=51
Reply from 77.88.21.11: bytes=32 time=125ms TTL=51
Reply from 77.88.21.11: bytes=32 time=122ms TTL=51
Reply from 77.88.21.11: bytes=32 time=123ms TTL=51

կարող եք ասել ինչ է նշանակեւմ bytes=32, time=119ms, TTL=51

Եթե -l արգումնետը գրած չի ping հրամանի հետ, ինքը ավտոմատ կերպով 32 բայթանոց փաթեթ ա ուղարկում տվյալ հասցեին: Եթե ուզում ես ավելի մեծ փաթեթ ուղարկել պետք ա գրվի սենց՝
> ping -l 128 77.88.21.11
Էս դեպքում 128 բայթանոց փաթեթ կուղարկվի:

saribek
20.12.2012, 20:55
Եթե -l արգումնետը գրած չի ping հրամանի հետ, ինքը ավտոմատ կերպով 32 բայթանոց փաթեթ ա ուղարկում տվյալ հասցեին: Եթե ուզում ես ավելի մեծ փաթեթ ուղարկել պետք ա գրվի սենց՝
> ping -l 128 77.88.21.11
Էս դեպքում 128 բայթանոց փաթեթ կուղարկվի:

իսկ time=119ms, TTL=51 սրանք ինչ են նշանակում

քաղաքացի
21.12.2012, 11:17
իսկ time=119ms, TTL=51 սրանք ինչ են նշանակում

time-ը թե ինչքան ժամանակում ինֆորմացիայի փաթեթը գնաց ու հետ եկավ (տվյալ դեպքում 119 միլիվայրկյան)
TTL-ը (Time To Live) ճիշտն ասած չգիտեմ ինչ ա նշանակում պատասխանների մեջ: Ինձ էլ հետաքրքրեց:

Morg
13.10.2014, 12:41
time-ը թե ինչքան ժամանակում ինֆորմացիայի փաթեթը գնաց ու հետ եկավ (տվյալ դեպքում 119 միլիվայրկյան)
TTL-ը (Time To Live) ճիշտն ասած չգիտեմ ինչ ա նշանակում պատասխանների մեջ: Ինձ էլ հետաքրքրեց:

TTL-ն տվյալ փաթեթի կյանքի տևողությունն է: Այսինքն նույն փաթեթը չի կարող անվերջ ցանցում "շրջագայել" : Նվազագույն արժեքը 1-ն է, առավելագույնը`255