PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : «Ինտեր Ըքաունթ»Գանգրահեր
22.11.2011, 15:45
53460

«Ինտեր Ըքաունթ» ՍՊԸ-ն հանդիսանում է հաշվապահական ծառայություններ մատուցող կազմակերպություն, որն իր մեջ ընդգրկում է` հաշվապահական խորհրդատվություն, կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման վարում, հարկային խորհրդատվություն, ֆինանսական խորհրդատվություն, կադրային գործի վարում, մաքսային փաստաթղթերի ձևակերպում: Կազմակերպությունը նաև իրականացնում է հաշվապահական հաշվառման դասընթացներ, որոնք դասավանդում են գործող և աշխատանքային փորձ ունեցող հաշվապահներ, ովքեր իրենց աշխատանքային պրակտիկայում հանդիպել են բազմաթիվ ոչ ստանդարտ իրավիճակների, անցակցրել են բազմաթիվ հարկային ստուգումներ և քաջատեղյակ են հաշվապահական հաշվառման և հարկային օրենսդրության բոլոր խնդրահարույց կետերին: Ներկայումս ընկերությունը աշխատում է տարբեր ոլորտներում գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ:
Ցանկանում ենք առավել մանրամասն ներկայացնել մեր կազմակերպության կողմից իրականացվող հաշվապահական հաշվառման դասընթացները:
2. Դասընթացների ծրագիրը
Դասընթացները բաղկացած են վեց փուլերից, որոնք են.
• Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ – այս փուլում ուսանողները ծանոթանում են հաշվապահական հաշվառման էությանը և նպատակներին: Սովորում են հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը, կարողանում են հաշվապահորեն ձևակերպել ցանկացած տնտեսական գործարք:
• Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ – դասընթացների հիմքում դրված են Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտները և ուսանողները ծանոթանում են պարկտիկայում դրանց կիրառմանը:
• ՀՀ հարկային օրենսդրություն և այլ հարկային օրենքներ – դասընթացների այս փուլում ուսանողները սովորում են հարկային օրենսդրությունը և այլ հարակից օրենքները, մանրամասն ուսումնասիրելով դրանցում առկա բոլոր վիճելի և երկընթեռնելի դրույթները պրակտիկ օրինակներով:
• Բոլոր տեսակների հարկային ու ֆինանսական հաշվետվությունների և հաշվապահական փաստաթղթերի կազմում – դասընթացների այս փուլում ուսանողները սովորում են կազմել հարկային հաշվետվություններ, ինչպիսիք են` ԱԱՀ-ի, եկամտահարկի և այլ հաշվետվություններ, ինչպես նաև սովորում են կազմել հաշվապահական փաստաթղթեր` դրամարկղի մուտքի և ելքի օրդերներ, հարկային հաշիվ, վճարման հանձնարարագիր, դրամրկղի, հասույթի, առաքման գրքերի վարում, աշխատանքային և այլ պայմանագրերի կազմում և այլն:
• ՀԾ Հաշվապահ ծրագրի ուոսուցում – ուսանողները սովորում են ՀԾ Հաշվապահ ծրագիրը հաշվապահություն, աշխատավարձ, հիմնական միջոցներ բաժիններով:
• Պրակտիկ աշխատանքներ գործող կազմակերպությունների փաստաթղթերի հիման վրա – մեր կազմակերպությունը մատուցելով հաշվապահական ծառայություններ քաջ գիտակցում է, թե որքան կարևոր է սկսնակ հաշվապահների համար պրակտիկ աշխատանքային գիտելիքները, այդ իսկ պատճառով դասընթացների այս փուլում մեր ուսանողները հաշվապահական հաշվառում են վարում գործող կազմակերպությունների փաստաթղթերով: Դասընթացների այս փուլում նրանք ձեռք են բերում պրակտիկ աշխատանքային գիտելիքներ:

«Ինտեր Ըքաունթ» ՍՊԸ-ի կողմից կազմակերպված դասընթացները ավարտելուց հետո ուսանողները կկարողանան վարել ցանկացած ոլորտի /առևտուր, արտադրություն, ծառայություն/ կազմակերպության հաշվապահական հաշվառումը:

3. Դասավանդման սկզբունքները
• Յուրաքանչյուր խմբում ներգրավում ենք առավելագույնը 10 հոգի, ինչը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր ուսանողին ցուցաբերել անհատական մոտեցում:
• Դասընթացները անցկացվում են շաբաթական 3 օր 2 ժամ տևողությամբ:
• Դասընթացների բոլոր նյութերը տրամադրվում են տպագիր:
• Շաբաթական մեկ օր կազմակերպվում է բաց դռների օր, որի ժամանակ յուրաքանչյուր ուսանողի հետ քննարկվում է իր համար անհասկանալի մնացած դասը:

Մեր դասընթացները ավարտելուց հետո մենք միշտ կապի մեջ ենք լինում մեր ուսանողների հետ և օգնում ենք նրանց աշխատանքային պրոցեսում առաջացած ցանկացած հարցով: «Ինտեր Ըքաունթ» ՍՊԸ-ն իր մոտ գրանցում է բոլոր ուսանողների տվյալները` ստեղծելով աշխատանքային ռեսուրսների բազա, և այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցելու ժամանակ աշխատակցի անհրաժեշտություն առաջանալու դեպքում չի բացառվում նաև աշխատանքի առաջարկ ավարտած ուսանողներին:

Գանգրահեր
22.11.2011, 15:53
Հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել ինձ կամ զանգահարել 055 724 225, 098 810 555 հեռախոսահամարներով:

John
22.11.2011, 16:05
Հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել ինձ կամ զանգահարել 055 724 225, 098 810 555 հեռախոսահամարներով:
տևողությունն ու գինը հաճելի կլիներ իմանալ...

ForSale.am
22.11.2011, 16:11
Տեղադրեք Ձեր հայտարարությունը նաև այստեղ: Առաջ անցեք մրցակիցներից:

http://www.forsale.am/announcements/services/accounting.html

Գանգրահեր
22.11.2011, 16:49
Դասընթացը տևում է 4 ամիս և արժեքն է 30.000 դր :

Գանգրահեր
28.03.2012, 00:51
Ուրախ ենք տեղեկացնել Ձեզ, որ այսուհետ Ինտեր Ըքաունթի էջում կտեղադրվեն Հարկային տարբեր օրենքների վերաբերյալ մանրամասն պարզաբանումներ իրենց համապատասխան օրինակներով:
Մասնավորապես անդրադառնալու ենք Ձեզ հետաքրքրող հարցերին, այդ իսկ պատճառով խնդրում ենք ներկայացնել Ձեզ հուզող հարցերը, որոնց կանդրադառնանք մեր հետագա պարզաբանումներում:
Այս շաբաթվա քննարկման թեման է հանդիսանում Հղիության և ծննդաբերության նպաստի հաշվարկի և վճարման մանրամասները` բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի լրացման օրինակներով:

http://www.facebook.com/profile.php?id=100003645622944

Գանգրահեր
28.03.2012, 01:21
Հղիության և ծննդաբերության նպաստի մասին պարզաբանումներ

Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի միջոցով մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ փոխհատուցվում է օրենքով սահմանված անձանց ժամանակավոր անաշխատունակության հետևանքով կորցրած աշխատավարձը (եկամուտը), որն անձը ստանում էր կամ կարող էր ստանալ:
Օրենքով սահմանվում են ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի հետևյալ տեսակները.
1) հիվանդության (վնասվածքի) պատճառով առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում տրվող նպաստ (այսուհետ` հիվանդության նպաստ).
2) պրոթեզավորման պատճառով առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում տրվողնպաստ (այսուհետ` պրոթեզավորման նպաստ).
3) առողջարանային բուժման անհրաժեշտության պատճառով առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում տրվող նպաստ (այսուհետ` առողջարանային բուժման նպաստ).
4) հղիության ու ծննդաբերության պատճառով առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում տրվող նպաստ (այսուհետ` հղիության ու ծննդաբերության նպաստ).
5) ընտանիքի անդամի հիվանդության (վնասվածքի) պատճառով առաջացած խնամքի անհրաժեշտությամբ պայմանավորված ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում տրվող նպաստ (այսուհետ` ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի նպաստ):
Մենք այսօր կքննարկենք հղիության և ծննդաբերության պատճառով առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում տրվող նպաստը. Դրա հաշվարկման և վճարման կարգը:
Վարձու աշխատողին հղիության ու ծննդաբերության նպաստ տրվում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված աշխատող կանանց հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ`
1) 140 օր (70 օր` հղիության, 70 օր` ծննդաբերության).
2) 155 օր (70 օր` հղիության, 85 օր` ծննդաբերության)` բարդ ծննդաբերության դեպքում.
3) 180 օր (70 օր` հղիության, 110 օր` ծննդաբերության)` միաժամանակ մեկից ավելի երեխաներ ունենալու դեպքում:
Այդ արձակուրդը հաշվարկվում է միասին և կնոջը տրամադրվում է ամբողջությամբ: Ժամանակից շուտ ծննդաբերելու դեպքում հղիության արձակուրդի չօգտագործված օրերը գումարվում են ծննդաբերության արձակուրդի օրերին: Այսինքն եթե նույնիսկ կինը ծննդաբերել է ժամանակից շուտ միևնույն է կախված տվայլ դեպքից նրան հաշվարկվում և վճարվում է 140օր, 155օր կամ 180օր համար: Սակայն եթե կինը ծննդաբերել է դեռ հղիության արձակուրդ չգնացած այսինքն հղիության 154րդ օրը և 154-րդ օրվանից հետո մինչև հղիության արձակուրդի գնալը, ապա հղիության ու ծննդաբերության նպաստը տրվում է միայն ծննդաբերության արձակուրդի ժամանակահատվածի աշխատանքային օրերի համար (ներառյալ, երբ երեխան ծնվել է մահացած կամ մահացել է ծնվելուց հետո): Եթե կինը ինչ-ինչ պատճառներով մինրև 154-րդ օրը հղիությունը արհեստական կամ ինքնաբեր ընդհատում է, ապա այս դեպքում ժամանակավոր անաշխատունակության ամբողջ ժամանակահատվածի աշխատանքային օրերի համար տրվում է հիվանդության նպաստ:

Հաշվարկման և վճարման կարգը

Հղիության և ծննդաբերության նպաստը հաշվարկվում է միջին ամսական աշխատավարձից: Միջին ամսական աշխատավարձը որոշվում է ժամանակավոր անաշխատունակությունը առաջանալու ամսվան նախորդող տասներկու հերթական օրացուցային ամիսների համար տվյալ գործատուի կողմից վարձու աշխատողին վճարված եկամուտը տասներկուսի բաժանելու միջոցով: Սույն մասի իմաստով եկամուտ են համարվում սոցիալական վճարների հաշվարկման օբյեկտ համարվող աշխատավարձը և դրան հավասարեցված եկամուտները, ինչպես նաև ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների օրենքով սահմանված նպաստը:
Եթե աշխատողը մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի գնալը եղել է մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում, ապա միջին ամսականը հաշվարկվում է մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդը սկսվելու ամսվան նախորդող` համապատասխան թվով հերթական օրացուցային ամիսների համար վճարված եկամուտը: Այսինքն այս դեպքում միջին աշխատավարձը հաշվարկելու համար վերցնում ենք մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդի գնալը նրա ստացած եկամուտները:
Եթե ժամանակավոր անաշխատունակությունը առաջանալու օրվա դրությամբ վարձու աշխատողի` տվյալ գործոտուի մոտ աշխատելու ժամանակահատվածը 12 ամսից պակաս է, ապա վարձու աշխատողի միջին ամսական աշխատավարձը հաշվարկելիս հաշվի է առնվում նաև այլ գործատուի` մինչև տվյալ գործատուի մոտ աշխատանքի անցնելը վճարված եկամուտը եթե վարձու աշխատողը ժամանակավոր անաշխատունակությունը առաջանալու օրվա դրությամբ այդ գործատուի հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ չէ: Ընդ որում, հաշվարկային ժամանակահատվածի մեկ ամսվա համար կարող է հաշվառվել մեկ գործատուի կողմից վարձու աշխատողին վճարված եկամուտը: Այլ գործատուի վճարած եկամտի մասին տեղեկատվությունը ներկայացնում է վարձու աշխատողը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով լիազոր մարմնի տված տեղեկանքի հիման վրա /Հավելված 1/:
Հնգօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում վարձու աշխատողի նպաստի չափը հաշվարկելու համար միջին ամսական աշխատավարձը բաժանվում է 21-ի և բազմապատկվում հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ժամանակահատվածի բոլոր աշխատանքային օրերի թվով: Վեցօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում վարձու աշխատողի նպաստի չափը հաշվարկելու համար միջին ամսական աշխատավարձը բաժանվում է 25-ի և բազմապատկվում հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ժամանակահատվածի բոլոր աշխատանքային օրերի թվով:
Եթե հղիության ու ծննդաբերության նպաստը հաշվարկելու համար միջին ամսական աշխատավարձը ինչ-ինչ պատճառներով քիչ է տվյալ ժամանակաշրջանի համար սահմանված նվազագույն աշխատավարձի չափից, ապա միջին ամսական աշխատավարձ է սահմանվաում տվյալ ժամանակահատվածի համար սահմանված նվազագույն աշխատավարձը: Միջին ամսական աշխատավարձ է սահմանվաում նվազագույն աշխատավարձը նաև այն դեպքում, երբ աշխատողը նոր է ընդունվել տվյալ գործատուի մոտ աշխատանքի և նախկինում ոչ մի տեղ չի աշխատել: