PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : ոռտեղից գտնեմ usb draever dorado tvp 15-ի համար?kompyuter
18.09.2011, 23:34
ոռտեղից գտնեմ usb draever dorado tvp 15-ի համար?

Դեկադա
19.09.2011, 08:28
Վրիպակ կա, ուղղե՛ք:

Chuk
19.09.2011, 08:29
Մոդեռատոռական. ինտեռնետից (http://www.akumb.am/showthread.php/52-%D5%80%D5%A1%D6%80%D6%81-%D5%A5%D6%82-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%AD%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%B9%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BD%D5%A1%D6%80%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%AB%D6%81-%D5%B8%D6%82-%D5%A1%D6%84%D5%BD%D5%A5%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A1%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%D6%81):