PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Խնդիր տեսական մեխանիկայիցՀայկՀ
21.06.2011, 16:03
52381

Այս խնդրի մասնավոր դեպքը էլլիպսի համար կա Կոտկին, Սեռբո խնդրագրքում: Բայց ընդհանուր դեպքու այդքան էլ չի ստացվում: Եթե ինչ-որ մտքեր ունեք խնդրում եմ գրեք :think

Հեղինե
30.09.2011, 20:33
52381

Այս խնդրի մասնավոր դեպքը էլլիպսի համար կա Կոտկին, Սեռբո խնդրագրքում: Բայց ընդհանուր դեպքու այդքան էլ չի ստացվում: Եթե ինչ-որ մտքեր ունեք խնդրում եմ գրեք :think

կարող եք այդ խնդրի հայերեն տարբերակը գրել