PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Անեկդոտներ և իմաստալից պատմություններ ՕշոյիցAmeli
06.06.2011, 23:12
Մեկը հարբեցողությամբ էր զբաղված, երբ ընկերը կողքով անցնելիս նրան նկատեց և ասաց. "Ի՞նչ ես անում, ախր դա, դանդաղ թույն է", նա թե. "Հա դե լավ, ես չեմ շտապում":

Ջոնիի ուսունական առաջին օրը դպրոցում ավարտվել էր: Նա տուն մտավ և մայրը հարցրեց.
- Սիրելիս, ի՞նչ են քեզ սովորեցրել
- Շատ քիչ բան: Ստիպված պետք ա էլի գնամ:

Գինսբերգը բժիշկ Գոլդբերգի մոտ էր գնացել.
- Հաա, դու հիվանդ ես
- Այնքան էլ լավ չի: Կուզենայի այլ կարծիքներ էլ լսել
- Օկեյ,-ասում է Գոլդբերգը,- դու նաև այլանդակ ես :

Հինգ տարեկան տղային ուսուցչուհին հարցնում է.
- Քո փոքրիկ քույրիկը արդեն խոսել սովորե՞լ է
- Հա, սովորել է, հիմա մենք նրան սովորեցնում ենք լռել:

Նասրեդդին մոլլան հազալով մտավ իր բժշկի մոտ: Բժիշկը.
- Դեռ հազում ե՞ս, բայց կարծես արդեն լավ է
- Այդպես էլ պետք է լիներ, ախր ես ամբողջ գիշեր փորձարկում էի: