PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Առարկաների անվանումները անգլերենHrantOhanyan
19.10.2010, 15:04
Ողջյուն բոլորին.

Ես ցանկանում եմ թարգմանել իմ դիպլոմի միջուկի առարկաների անվանումները անգլերեն , ով կարող է օգնել ինձ այդ հարցում ։

Ձայնալար
19.10.2010, 15:35
Տեղադրի ցուցակը, ամբողջությամբ, կամ այնքանը որքանը որ չի հաջողվել թարգմանել, և մի գուցե քեզ օգնողներ գտնվել: Սենց օդի մեջ ոչ ոք ձեն չի հանի ;)

HrantOhanyan
19.10.2010, 16:12
Ահա այդ ցանկի մի մասը։


1. Հոգեբանական հետազոտության մեթոդաբանություն
2. Մանկավարժական հետազոտության մեթոդաբանություն
3. Կրթական հաստատությունների կառավարում և շուկայագիտություն
4. Անձի ուսումնաս. տեսագործ. հիմ./
5. Էկոլոգիական կրթության հիմունք.
6. Բարձրագույն և մասնագիտական դպրոցի և հոգեբանություն
7. Կրթական հաստատությունների կառավարման իրավական հիմունք.
8. Կրթական համակարգեր
9. Մանկավարժություն և հոգեբանություն
10. Տեղեկատվական և հաղորդակցակ. տեխնոլոգիաներ մասնագ. ոլորտում
11. Օտար լեզուն մասնագիտական հաղորդակցման ոլորտում
12. Մեխանիկայի և մոլեկուլային ֆիզիկա / հատուկ գլուխներ/
13. Ժամանակակից աստղագիտության հիմնախնդիրներ
14. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի մեթոդներ
15. Համակարգիչ. մոդելավ. կիրառումն աստղագիտության դասընթացներում
16. Էլետրականություն և մագնիսականություն /հատուկ գլուխներ/
17. Կոսմոլոգիա /տիեզերաբանություն/
18. Մեխանիկ.և մոլ.ֆիզիկայի դասավանդ. մեթոդիկան բուհում
19. Վիրտուալ աստղագիտությունը որպես ուսուցման նոր ոլորտ
20. Էլետրականության և մագնիսականութ. դաս. մեթ. բուհում
21. Օպտիկայի և ատոմային ֆիզիկա /հատուկ գլուխներ/
22. Կոսմոգոնիա /տիեզերածնություն/
23. Աստղագիտ. դիտումն. կազմակ. անցկաց. մեթ. և պրակ.
24. Օպտիկայի և ատոմային ֆիզիկայի դաս. մեթ. բուհում
25. Ռադիոաստղագիտություն
26. Չափողականության մեթոդներ ֆիզիկայում
27. Ժամանակակից մեխանիկայի տեսության հիմունքներ և մոդելներ
28. Դիէլեկտրիկների ֆիզիկայի հիմունքն.
29. Ակտիվ գալակտիկան. և քվազարներ
30. Մաթեմ. ճոճանակի ընդհանրացրած մոդելը և նրա կիրառությունը
31. Էլեկտրադինամիկայի ընտրովի գլուխներ
32. Գազային պարպումների ֆիզիկական հիմունքներ
33. Սև խոռոչներ

Ֆրեյա
19.10.2010, 16:24
Ահա այդ ցանկի մի մասը։


1. Հոգեբանական հետազոտության մեթոդաբանություն
2. Մանկավարժական հետազոտության մեթոդաբանություն
3. Կրթական հաստատությունների կառավարում և շուկայագիտություն
4. Անձի ուսումնաս. տեսագործ. հիմ./
5. Էկոլոգիական կրթության հիմունք.
6. Բարձրագույն և մասնագիտական դպրոցի և հոգեբանություն
7. Կրթական հաստատությունների կառավարման իրավական հիմունք.
8. Կրթական համակարգեր
9. Մանկավարժություն և հոգեբանություն
10. Տեղեկատվական և հաղորդակցակ. տեխնոլոգիաներ մասնագ. ոլորտում
11. Օտար լեզուն մասնագիտական հաղորդակցման ոլորտում
12. Մեխանիկայի և մոլեկուլային ֆիզիկա / հատուկ գլուխներ/
13. Ժամանակակից աստղագիտության հիմնախնդիրներ
14. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի մեթոդներ
15. Համակարգիչ. մոդելավ. կիրառումն աստղագիտության դասընթացներում
16. Էլետրականություն և մագնիսականություն /հատուկ գլուխներ/
17. Կոսմոլոգիա /տիեզերաբանություն/
18. Մեխանիկ.և մոլ.ֆիզիկայի դասավանդ. մեթոդիկան բուհում
19. Վիրտուալ աստղագիտությունը որպես ուսուցման նոր ոլորտ
20. Էլետրականության և մագնիսականութ. դաս. մեթ. բուհում
21. Օպտիկայի և ատոմային ֆիզիկա /հատուկ գլուխներ/
22. Կոսմոգոնիա /տիեզերածնություն/
23. Աստղագիտ. դիտումն. կազմակ. անցկաց. մեթ. և պրակ.
24. Օպտիկայի և ատոմային ֆիզիկայի դաս. մեթ. բուհում
25. Ռադիոաստղագիտություն
26. Չափողականության մեթոդներ ֆիզիկայում
27. Ժամանակակից մեխանիկայի տեսության հիմունքներ և մոդելներ
28. Դիէլեկտրիկների ֆիզիկայի հիմունքն.
29. Ակտիվ գալակտիկան. և քվազարներ
30. Մաթեմ. ճոճանակի ընդհանրացրած մոդելը և նրա կիրառությունը
31. Էլեկտրադինամիկայի ընտրովի գլուխներ
32. Գազային պարպումների ֆիզիկական հիմունքներ
33. Սև խոռոչներ

:o Էս որ ֆակուլտետում ես սովորել, Օհանյան՞

Շատ մեծ ա բազմազանությունը... :)

HrantOhanyan
19.10.2010, 16:42
Ֆիզիկա։
Մեր մոտ երկաստիճան համակարգից եռաստիճանի անցման առաջին շրջանավարտներն ենք եղել այդ իսկ պատճառով էլ ուսումնական պլանները մի փոքր հագեցած են եղել, բացի դրանից մենք ստացել ենք երկրորդ մասնագիտացումը և ընդհանու առմամբ անցել են մոտ 100-110 առարկա։

Ես բացի սրանցից կատարել եմ մի շարք առարկաների անվանումների թարգմանությունները շուտով դրանք կտեղադրեմ։ Մի գուցե այլ մարդիք էլ դրա կարիքը ունենան։

Ահա ևս մի քանիսը թարգմանության համար։

34.Ուսուցման տեխնիկական միջոցներ
35.Լաբարատոր սարքերի կիրառումը ֆիզիկայի ուսուցման գործնթացում
36.Ֆիզիկայի գործնական պարապմունքների մեթոդիկա

Ձայնալար
22.10.2010, 01:18
Նախ և առաջ զգուշացնեմ, որ ոչ անգլերենի մասնագետ եմ, ոչ ֆիզիկոս, ոչ էլ մանկավարժ: Հետևաբար թարգմանությունը կարող է պարունակել անճշտություններ, անգրագիտություններ և այլն, ապա ներկայացնեմ առաջին 20 առարկաների թարգմանությունները: Եթե էս կարգի թարգմանությունը օգտակար է, հնարավորության դեպքում մյուսներն էլ կաշխատեմ թարգմանել:

1. Հոգեբանական հետազոտության մեթոդաբանություն
Methodology of psichological research
2. Մանկավարժական հետազոտության մեթոդաբանություն
Methodology of pedogogical research
3. Կրթական հաստատությունների կառավարում և շուկայագիտություն
Management and marketing of educational institutions
4. Անձի ուսումնաս. տեսագործ. հիմ./
5. Էկոլոգիական կրթության հիմունք.
Basics of ecological education
6. Բարձրագույն և մասնագիտական դպրոցի և հոգեբանություն
7. Կրթական հաստատությունների կառավարման իրավական հիմունք.
Legal basics of educational institutions' managment
8. Կրթական համակարգեր
Educational systems
9. Մանկավարժություն և հոգեբանություն
Pedagogy and psichology
10. Տեղեկատվական և հաղորդակցակ. տեխնոլոգիաներ մասնագ. ոլորտում
Information technologies and communication in the proffesional field
11. Օտար լեզուն մասնագիտական հաղորդակցման ոլորտում
Foreign language in the field of profesional comunication
12. Մեխանիկայի և մոլեկուլային ֆիզիկա / հատուկ գլուխներ/
Special chapters (courses) of mechanics and molecular physics
13. Ժամանակակից աստղագիտության հիմնախնդիրներ
Problems of modern astrology
14. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի մեթոդներ
Methods of mathematical physics
15. Համակարգիչ. մոդելավ. կիրառումն աստղագիտության դասընթացներում
Implementation of computer modeling in courses of astrology
16. Էլետրականություն և մագնիսականություն /հատուկ գլուխներ/
Elecrticity and magnetizm /special courses/
17. Կոսմոլոգիա /տիեզերաբանություն/
Cosmology
18. Մեխանիկ.և մոլ.ֆիզիկայի դասավանդ. մեթոդիկան բուհում
Metodology of teaching of mechanics and molecular physics in universities
19. Վիրտուալ աստղագիտությունը որպես ուսուցման նոր ոլորտ
Virtual astrology as a new field of education
20. Էլետրականության և մագնիսականութ. դաս. մեթ. բուհում
Metodology of teaching of electricity and magnetizm in universities

Ռուֆուս
22.10.2010, 10:35
Բագ ջան, ոչի՞նչ, որ մի քանի բան ուղղեմ :)

1. Հոգեբանական հետազոտության մեթոդաբանություն
Methodology of psychological research

2. Մանկավարժական հետազոտության մեթոդաբանություն
Methodology of pedagogical research

7. Կրթական հաստատությունների կառավարման իրավական հիմունք.
Legal basics of educational institutions' management

9. Մանկավարժություն և հոգեբանություն
Pedagogy and psychology

10. Տեղեկատվական և հաղորդակցակ. տեխնոլոգիաներ մասնագ. ոլորտում
Information and communication technologies in the proffessional field

11. Օտար լեզուն մասնագիտական հաղորդակցման ոլորտում
Foreign language in the field of professional communication

16. Էլետրականություն և մագնիսականություն /հատուկ գլուխներ/
Elecrticity and magnetism /special courses/

18. Մեխանիկ.և մոլ.ֆիզիկայի դասավանդ. մեթոդիկան բուհում
Metodology of teaching of mechanics and molecular physics in institutions of higher education

19. Վիրտուալ աստղագիտությունը որպես ուսուցման նոր ոլորտ
Virtual astrology as a new field of teaching

20. Էլետրականության և մագնիսականութ. դաս. մեթ. բուհում
Methodology of teaching of electricity and magnetism in universities

AniwaR
22.10.2010, 10:41
Մի վրիպակ էլ ես նկատեցի10. Տեղեկատվական և հաղորդակցակ. տեխնոլոգիաներ մասնագ. ոլորտում
Information and communication technologies in the professional field


մի F-ով

HrantOhanyan
26.10.2010, 13:57
Շնորհակալություն ձեզ օգնության համար։
Ես կատարել եմ թարգմանությունը ահա դրանք ։
Եթե սխալներ նկատեք գրեք։

Methodology of Psychological research
Methodology of educational research
Management and marketing of educational institutions
Basics of individual study,basics of environmental education
Pedagogy and Psychology of higher and professional school
Legal basis of educational institutional management
Educational systems
Pedagogy and Psychology
Information and Communication Technologies in the professional sphere
Foreign language in the professional field communication
Mechanic and molecular physics /special chapter/
Founders of modern astronomy
Methods of mathematical physics
Application of computer skills in the course of astronomy
Electricity and magnetism/special chapter/
Cosmology
Methods of teaching mechanical and molecular physics in educational institutions
Virtual astronomy as a new field of teaching
Methods of teaching electricity and magnetism
Optics and nuclear physics
Cosmic delivery
Methods and practice of organization of Astronomy views
Methods of teaching optics and nuclear physics in educational institutions
Radio Astronomy
Methods of measureability in Physics
Basics and models of modern mechanical theory
Physical basics of electrician
Active Galaxy
General model of mathematical pendulum and its application
Selected chapters of
power dynamics
Basics of natural gas discharging
Black cavity

Ռուֆուս
26.10.2010, 14:02
Ճիշտն ասած լրիվը չկարդացի, բայց եթե Սև խոռոչը եթե նույն черная дыра-ն ա, ուրեմն պետք է լինի Black Holes

HrantOhanyan
26.10.2010, 14:23
Հնարավոր է, բայց խոռոչ թարգմանում են cavity, ես փորձում եմ նոտարից ճշտել։
Ահա այս մեկն եմ դժվարանում թարգմանել կարող ես օգնել՝ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄՈԼԵԿՈՒԼՅԱՐ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԻՄԻԱ ես մոտավորապես այսպես եմ թարգմանել higher molecular connections Chemistry

Ձայնալար
26.10.2010, 22:28
Հնարավոր է, բայց խոռոչ թարգմանում են cavity, ես փորձում եմ նոտարից ճշտել։
Ահա այս մեկն եմ դժվարանում թարգմանել կարող ես օգնել՝ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄՈԼԵԿՈՒԼՅԱՐ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԻՄԻԱ ես մոտավորապես այսպես եմ թարգմանել higher molecular connections Chemistry

Chemistry of high molecular compounds :aha

StrangeLittleGirl
28.10.2010, 10:32
Հնարավոր է, բայց խոռոչ թարգմանում են cavity, ես փորձում եմ նոտարից ճշտել։
Ահա այս մեկն եմ դժվարանում թարգմանել կարող ես օգնել՝ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄՈԼԵԿՈՒԼՅԱՐ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԻՄԻԱ ես մոտավորապես այսպես եմ թարգմանել higher molecular connections Chemistry

Թե չէ ինքը գիտի՞ :D

Zhor(ARM)
28.10.2010, 11:06
Chemistry of high molecular compounds :aha

Higher molecular compounds CHEMICAL

Ռուֆուս
28.10.2010, 11:11
Higher molecular compounds CHEMICAL

Մի ապակողմնորոշի, Ձայնալարը լավ էլ թարգմանել էր:

HrantOhanyan
28.10.2010, 13:49
Շնորհակալություն բոլորին օգնության համար։