PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Առք. RAM - (2-4)GB Single-Channel DDR2 @ 399MHzԿարապետ
13.09.2010, 17:22
Փնտրում եմ 2.0GB Single-Channel DDR2 @ 399MHz [6-6-6-18] RAM:
Եթե լինի նույնի 4GB-ը նույնպես կգնեմ:)


http://www.akumb.am/images/misc/skype_message.gif (skype:karapet_772e?chat)