PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : ԽորհրդանիշներZhor(ARM)
13.09.2010, 13:47
Հայաստանի Հանրապետությունն պետք է ունենա խորհրդանիշեր և ինչու են դրանք անհրաժեշտ?:think

Ambrosine
13.09.2010, 14:00
Այս թեմաները, եթե թերթեք, միգուցե Ձեր հարցի պատասխանը գտնեք :think

Դրոշներ և զինանշաններ (http://www.akumb.am/showthread.php/28549-%D4%B4%D6%80%D5%B8%D5%B7%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D6%87-%D5%A6%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D5%B7%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80)

Զինանշան և օրհներգ (http://www.akumb.am/showthread.php/37909-%D4%B6%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D5%B7%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%82-%D5%95%D6%80%D5%B0%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A3)

ՀՀ-ի հիմնը 0.00-ին (http://www.akumb.am/showthread.php/9949-%D5%80%D5%80-%D5%AB-%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D5%B6%D5%A8-0.00-%D5%AB%D5%B6)