PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Թաիլանդյան դեպքերMephistopheles
22.05.2010, 02:47
Հետաքրքրական է որ Թայլանդյան դեպքերը ոչ մի կերպ չլուսաբանվեց մեր ֆորումում, մինչդեռ կարելի է զուգահեռներ անցկացնել ու համեմատություններ անել այնքան որքան որ Հունաստանի ու Կիրգիզստանի հետ… ի վերջո սա ևս կարող էր հայկական սցենար հանդիսանալ…

Mephistopheles
25.05.2010, 01:19
մի քանի լինքեր:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8691788.stm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8691919.stm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8691051.stm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/asia_pacific/10127048.stm