PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Windows 7Shahen055
25.04.2010, 11:27
Եկեք այստեղ ավելացնենք Windows 7-ի ակտիվացման բանալիներ (Ցանկալի է VLK Key-էր), և այլ ծրագրեր (Օրինակ` Windows Geniune Advantage for Windows 7)

Windows 7 Beta 32-bit (x86) Product Key:
QXV7B-K78W2-QGPR6-9FWH9-KGMM7
TQ32R-WFBDM-GFHD2-QGVMH-3P9GC
4HJRK-X6Q28-HWRFY-WDYHJ-K8HDH
6JKV2-QPB8H-RQ893-FW7TM-PBJ73
GG4MQ-MGK72-HVXFW-KHCRF-KW6KY

Windows 7 Beta 64-bit Product Key:
482XP-6J9WR-4JXT3-VBPP6-FQF4M
D9RHV-JG8XC-C77H2-3YF6D-RYRJ9
JYDV8-H8VXG-74RPT-6BJPB-X42V4
RFFTV-J6K7W-MHBQJ-XYMMJ-Q8DCH
7XRCQ-RPY28-YY9P8-R6HD8-84GH3

Աթեիստ
25.04.2010, 16:13
Մոդերատորական. կրկնվող թեման փակվում է: