PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Ռադիո(աուդիոթատրոն) թատրոնRemix-Hayko
26.02.2010, 14:08
:) Ժողովուրդ ինչպիսի Ռադիո(աուդիոթատրոն) թատրոններ կան հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, որ կարելի է բեռնել ինտերնետից? Կան հետեքրքիր կայքր, դրանց բեռնման համար? Ընդհանրապես նախնտրում եք թատրոնի այդ տեսակը?