PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Ազգային Անվտանգությունքաղաքացի
14.12.2009, 02:33
Եկեք այստեղ գրենք ազգային անվտանգության հետ կապված նյութեր:
Ի՞նչ պարտականություն ունի Ազգային Անվտանգության Խուրհուրդը: Ի՞նչ բեռ է իր վրա կրում Անվտանգության Խորհրդի Քարտուղարուհին: Արդյո՞ք բոլոր ազգային անվտանգության հարցերով զբաղվում է ԱԽՔ-ը:

Վտանգը արտերկրի՞ց է գալիս, թե՞ ներքինի մասին է խոսքը: