PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Փնտրում եմ օբեկտիվ Canon 5D Mark II - ի համարԱպե Ջան
30.09.2009, 13:12
Փնտրում եմ օբեկտիվ Canon 5D Mark II - ի համար, այն անհրաժշտ է մեկ օրով, վարձույթի կարգով, ցանկալի է Canon 2470 L լինի, իսկ եթե չե, ապա 24-80մմ որևէ օբեկտիվ