PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : «Քարոզչության անատոմիա» ամառային դպրոցMushki
11.06.2009, 18:49
2009թ. հուլիսի 6-ից օգոստոսի 7-ը Երևանում կգործի «Քարոզչության անատոմիա» ամառային դպրոց։

Դպրոցի նպատակն է` քննել քարոզչության դասական ու ժամանակակից մեթոդները, ծանոթանալ միջազգային փորձին, ուսումնասիրել ինչպես զանազան հակամարտությունների ընթացքում իրագործված տեղեկատվական-հոգեբանական գործողությունները, այնպես էլ միջազգային կառույցների փորձը հասարակական կարծիքի ձևավորման ոլորտում։

Առաջարկվող դասընթացներն են.

Տեղեկատվական-հոգեբանական պատերազմներ, քարոզչություն ու հակաքարոզչություն, հասարակական կարծիքի ձևավորում։ Տարածաշրջանային հակամարտություններ. պատմաքաղաքական արմատներ, ներառյալ պատմական ժողովրդագրության և ռազմավարական աշխարհագրության հիմնահարցեր։ Տարածաշրջանի ներկա աշխարհառազմավարական իրավիճակ, միջազգային հարաբերություններ, անվտանգության խնդիրներ։ Ազգային ինքնությունը, որպես հոգեբանական գործողությունների թիրախ. հայկական և օտար փորձի վերլուծություն։ Համացանցում (Internet) անվտանգ և արդյունավետ աշխատանքի հիմունքներ, տեղեկատվության տարածման մեթոդներ։

Դասընթացները վարում են քաղաքագիտության, պատմության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջատար մասնագետներ, փորձագետներ։ Դասախոսություններին զուգահեռ կանցկացվեն գործնական աշխատանքներ, քննարկումներ, կինոդիտումներ։

ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑՆ ԱՆՎՃԱՐ Է։

Ուսանողներն ընտրվում են մրցութային սկզբունքով` ներկայացված դիմումի և հարցազրույցի արդյունքների հիման վրա։ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն ընտրության առաջին (դիմումի) փուլն անցած ուսանողները։

Դպրոցը նախատեսված է 18–30 տարեկան՝ հասարակական գիտություններ ուսումնասիրող ուսանողների և երիտասարդ մասնագետների համար։ Ընտրելիս հաշվի կառնվեն դիմորդների՝ համակարգչից ու համացանցից օգտվելու բազային հմտությունները, օտար լեզուների, հատկապես անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացությունը։
Դասերն անցկացվելու են սեղմ ժամանակացույցով։ Մրցույթը շահած յուրաքանչյուր ուսանողի ներկայությունը և մասնակցությունը բոլոր դասերին պարտադիր են։ Դպրոցը հաջողությամբ ավարտած ուսանողները կստանան համապատասխան վկայականներ։ Դիմումներն ընդունվում են մինչև ս.թ. հունիսի 26-ը ներառյալ։
-Դիմումին անհրաժեշտ է կցել ինքնակենսագրություն և լուսանկար։

Լրացված փաստաթղթերի փաթեթը ուղարկել dproc@zharang.org էլ-փոստի հասցեով մինչև հունիսի 26-ը ներառյալ։

Դասընթացներին արդյունավետ մասնակցությունը մեծապես կնպաստի ձեր մասնագիտական պատրաստվածությանն ու հետագա աշխատանքային գործունեությանը։

http://www.zharang.org/