PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : www.hospitalityclub.orgնախշուն
28.04.2009, 15:21
Ողջույն~

Օտարերկրացի ճամփորդներ ցանկանում եք? հյուրընկալել Ձեր տանը~

I am biking with polish girl and two friends from Iran. I would like to ask if you can host us tonight in Yerevan,,,,
Thank you and Take care...
mobile number 0048695752865

նախշուն
19.05.2009, 13:20
Բարև ճամփորդ Անտոնը գրում է....

My name is Anton. I and my friend (a boy as well) are going to spend a vacation in your warm and marvelous country and planning to stay in Erevan for a couple of nights. We already found an accomodation In Tatev's Hous for free...
So if you want to spend time with us, go for travelling, biking or just meet us PLease write down my email ID polany@rambler.ru..
take care