PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Խորհրդահայ մանկական գրականությունSona_Yar
26.01.2009, 18:28
Խնդրում եմ այստեղ տեղադրել խորհրդահայ մանկագիրների՝Պատվական Խաչատրյանի, Գուրգեն Գաբրիելյանի, Սուրեն Մուրադյանի, Էդվարդ Միլիտոնյանի, Սիլվա Կապուտիկյանի և այլոց մանկական ստեղծագործություններից:Նաև երգեր դարձած գործերից:Նախապես շնորհակալություն եմ հայտնում:

Քամի
26.01.2009, 21:46
Սիլվա Կապուտիկյանից ընդամենը 1- ը գտա, մյուս նշվածներից չկարողացա գտնել .

օգտվիր
այս կայքից (http://www.mankutianmolorak.com/index.php) բավականին մանկական բանաստեղծություններ կան :)

Սիլվա Կապուտիկյան
ԿԱՐԾՈՒՄ ԵՔ, ԹԵ ԿԱՏԱ՞Կ Է

Այսօր ուրիշ է կարգը,
Ե´ս եմ մաքրել հատակը:
Վա´յ, վա´յ, վա´յ, ի՞նչ արիք,
Սենյակ ինչո՞ւ ոտք դրիք:
Տեղներումդ քարացե´ք,
Նորից շարժվել չփորձե´ք:
Ջուր չխմեք`
Կկաթի:
Հաց-մաց չուտեք`
Կթափվի:
Լուսամուտը չբացե´ք,
Փոշի կգա, իմացե´ք:
Ոչ ոք ուժեղ չշնչի,
Թե չէ` փայլը կկորչի:
Ի´նչ է, մաքրել հատակը,
Կարծում եք, թե կատա՞կ է...
***********************************************

Ուրվական
26.01.2009, 21:49
Սիլվա Կապուտիկյանից ընդամենը 1- ը գտա, մյուս նշվածներից չկարողացա գտնել .

օգտվիր
այս կայքից (http://www.mankutianmolorak.com/index.php) բավականին մանկական բանաստեղծություններ կան :)

Սիլվա Կապուտիկյան
ԿԱՐԾՈՒՄ ԵՔ, ԹԵ ԿԱՏԱ՞Կ Է

Այսօր ուրիշ է կարգը,
Ե´ս եմ մաքրել հատակը:
Վա´յ, վա´յ, վա´յ, ի՞նչ արիք,
Սենյակ ինչո՞ւ ոտք դրիք:
Տեղներումդ քարացե´ք,
Նորից շարժվել չփորձե´ք:
Ջուր չխմեք`
Կկաթի:
Հաց-մաց չուտեք`
Կթափվի:
Լուսամուտը չբացե´ք,
Փոշի կգա, իմացե´ք:
Ոչ ոք ուժեղ չշնչի,
Թե չէ` փայլը կկորչի:
Ի´նչ է, մաքրել հատակը,
Կարծում եք, թե կատա՞կ է...
***********************************************

Վայ:love:love