PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Տունդարձ...Գաղթական
16.01.2009, 23:03
ՄԱՍ 1 - «Ապրել Հայաստանում» (http://nl.youtube.com/watch?v=73PXk4BdjSM)

ՄԱՍ 2 - «...Որ Ապրեմ» (http://nl.youtube.com/watch?v=4bJxjXYJqZo&feature=related)

ՄԱՍ 3 - «...Որ Վայելեմ» (http://nl.youtube.com/watch?v=_JSy5gHf8zc&feature=related)

ՄԱՍ 4 - «...Որ Լսեմ» (http://nl.youtube.com/watch?v=XVFDBkALa58&feature=related)

ՄԱՍ 5 - «Քավարան» (http://nl.youtube.com/watch?v=dImiDA96tJc&feature=related)

ՄԱՍ 6 - «...Իմ Կյանք, Իմ Սեր, Իմ Հայաստան» (http://nl.youtube.com/watch?v=Hz53e-7RBAo&feature=related)


Խնդրեմ հաղորդման և, առավել ևս, երևույթի վերաբերյալ ձեր կարծիքները..

Jarre
17.01.2009, 22:24
Իմ կարծիքով հաղորդման ձևը լավ է, քանի որ հետաքրքրություն է առաջացնում։ ՄԱՍ 5 «Քավարան»-ի մեջ խորհրդավորություն կա և ցանկանում ես շուտ դիտել որ հասկանաս ու տեսնես կապը։ Ավել բան չեմ կարող ասել (եվ երևի թե դա ավելի լավ է:P), քանի որ ծանոթ չեմ սյուժեին։