PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Ռադյարդ ՔիփլինգStrangeLittleGirl
11.12.2006, 16:02
Ձեզ եմ ներկայացնում Քիփլինգի «Եթե» բանաստեղծությունը: Ճիշտն ասած, չգիտեի, որ դրա հայերեն թարգամությունը կա: Չեք պատկերացնի, թե որքան ուրախացա, երբ այստեղ (http://www.proz.com/pro/9220?show_mode=profile&float=1&no_arrows=y&show_mode=portfolio&pe_mode=view)
գտա այն:
Եթե կարող ես անվրդով մնալ, երբ ողջ աշխարհը
Գլուխը կորցրել ու դրա համար քեզ է նախատում,
Եթե կարող ես ինքդ քո հանդեպ պահել հավատդ,
Երբ հարազատդ, ընկերդ, կինդ քեզ չեն հավատում,
Կամ թե կարող ես առանց հոգնելու սպասել ու սպասել,
Կամ էլ խաբվելով` ինքդ չխաբել,
Ատվելով` չատել,
Ու բարեգործի դիմակ չհագնել, իմաստուն տեսքով չշաղակրատել,
Եթե կարող ես երազներ հյուսել ու չստրկանալ դրանց հմայքին,
Եթե կարող ես մտածել, սակայն չդարձնել մտքերն իմաստը կյանքիդ,
Եթե կարող ես սառնասիրտ մնալ թե´ Հաղթանակի, թե´ Փորձանքի մեջ
Ու տարբերություն չդնել բնավ այդ երկու խարդախ ստահակների մեջ.
Եթե կարող ես տեսնել, թե ինչպես քո շիտակ խոսքը,
Խաբեբաները խեղաթյուրում են, որ հիմարներին ծուղակը գցեն,
Կամ թե ինչպես է կրակը լափում ողջ կյանքիդ գործը,
Ու չվհատվել, մոխիրներից քեզ մի նոր երգ հյուսել.
Եթե կարող ես ողջ ունեցվածքդ հավաքել մեկից
Ու բախտախաղի դնել` հույսերդ էլ հետը միասին,
Տանուլ տալ, հետո ամեն ինչ սկսել ամենասկզբից`
Չտրտրջալով, չբղավելով կորստիդ մասին.
Եթե կարող ես սրտիդ, նյարդերիդ ու մկաններիդ
Ծառայել ստիպել, երբ վաղուց մարել, անուժ են դարձել,
Այնքան, մինչև քեզ վերջին ուժերդ լքեն առհավետ`
Բացի Կամքիցդ, որ նրանց ասի.«Էլի´ դիմացեք».
Եթե կարող ես անաչառ մնալ, երբ ժողովուրդներ են քեզ հետևում,
Արքաների հետ սեղան նստելիս` խիղճդ չթողնես դռան ետևում,
Չգոռոզանաս, վերից չնայես ո´չ բարեկամիդ, ո´չ էլ թշնամուդ.
Եթե քեզ հարգեն, քո խոսքին անսան, բայց կուռք չսարքեն, չաստվածացնեն,
Ու թե կարող ես անդարձ սլացող րոպեի վաթսուն վայրկյանը լցնել
Արդար քրտինքիդ վաթսուն կաթիլով` չկորցնելով մի ակնթարթ իսկ,
Քոնը կլինի ամբողջ աշխարհը, նրա վրայի բոլոր գանձերը,
Եվ որ ավելին, շատ ավելին է` դու Մարդ կլինես, սիրելի որդիս:

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you
But make allowance for their doubting too,
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don't deal in lies,
Or being hated, don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise:
If you can dream--and not make dreams your master,
If you can think--and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you've spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build 'em up with worn-out tools:
If you can make one heap of all your winnings
And risk it all on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breath a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: "Hold on!"
If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with kings--nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you;
If all men count with you, but none too much,
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that's in it,
And--which is more--you'll be a Man, my son!

Shauri
11.12.2006, 16:28
Բյուր, իսկ գիտե՞ս ով է թարգմանել... ես հայերեն մի 5-6 տարբերակ կարդացել եմ, բայց մենակ մեկն էր հաջող... Սրանից որ հաստատ շատ ավելի լավն էր...

StrangeLittleGirl
11.12.2006, 19:42
Չէ՛, չգիտեմ: Այդ կայքում ոչ մի թարգմանչի անուն չնկատեցի:

Shauri
12.12.2006, 00:01
Իմ ասած տարբերակը մի 10րդ դասարանցի երեխա է թարգմանել... որ գտնեմ, կդնեմ :)

Այգ
03.01.2008, 22:55
Իմ ասած տարբերակը մի 10րդ դասարանցի երեխա է թարգմանել... որ գտնեմ, կդնեմ :)

Եթե գտել եք, խնդրում եմ, Շնորհ արեք:
Ինքս էի ուզում թարգմանել, բայց այստեղի եղած տարբերակը արդեն ավելի լավ է ստացված: