PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : «Բանաձև» ընկերությունը հայտարարում է երգի թարգմանության մրցույթSunny Stream
06.01.2009, 19:49
«Բանաձև» ընկերությունը հայտարարում է The Last Goodnight (http://www.thelastgoodnight.net/) ռոք խմբի Pictures of you երգի տեքստի հայերեն թարգմանության մրցույթ: Ամենակարևոր նախապայմաններն են, որ երգի բառերը չկորցնեն իրենց երիտասարդական խելագար տրամադրությունը, արտահայտեն նույն պայքարը, խոսելու, բղավելու ցանկությունը` որպես լրագրողի` աշխարհի դեմ կանգնելու և իր խոսքը բարձրաձայնելու համարձակություն: Երաժշտությունը գունավոր, հավես, հիշվող ռիթմեր ունի, և հարկավոր է, որ բառերն էլ լինեն համապատասխանաբար շատ դիպուկ ու գտած:
Լավագույն թարգմանության հեղինակը կարժանանա 30.000 դր. պարգևատրության:
Թարգմանություններն ուղարկել [email protected] էլ. փոստի հասցեով:

Ստորև բերված են երգի անգլերեն բառերն ու YouTube կայքում տեսահոլովակի հղումը.


Pictures of you by The Last Goodnight

This is the clock upon the wall
This is the story of us all
This is the first sound of a newborn child,
Before he starts to crawl
This is the war that's never won
This is a soldier and his gun
This is the mother waiting by the phone,
Praying for her son

[Chorus]
Pictures of you, pictures of me
Hung upon your wall for the world to see
Pictures of you, pictures of me
Remind us all of what we used to be

woah-oh-oh

There is a drug that cures it all
Blocked by the governmental wall
We are the scientists inside the lab,

Just waiting for the call
This earthquake weather has got me shaking inside
I'm high up and dry

[Chorus]

Confess to me, every secret moment
Every stolen promise you believed
Confess to me, all that lies between us
All that lies between you and me

We are the boxers in the ring
We are the bells that never sing
There is a title we can't win no matter
How hard we might swing

[Chorus]

[Chorus Repeat]

www.youtube.com/watch?v=Z7ksR-HZSqI